Ứng dụng CNTT có hiệu quả, xây dựng nền tài chính điện tử

(eFinance Online) - Đó là chủ đề chính của Hội nghị Tin học - Thống kê tài chính lần thứ 4 do Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính tổ chức sáng nay (23/8), tại Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị lần này nhằm tổng kết đánh giá công tác triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính giai đoạn 2006 - 2011 trong toàn ngành, đồng thời đưa ra kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là diễn đàn trao đổi về các nội dung, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT thống kê một cách đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý tài chính của Bộ Tài chính và của các cơ quan tài chính địa phương.  

Ứng dụng CNTT - Đầu tư để phát triển

Giai đoạn từ năm 2006 đến nay, Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đó là: Nâng cấp mở rộng một hạ tầng kỹ thuật mạnh, an toàn, làm nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng; Nâng cấp, hoàn thiện và xây mới các chương trình ứng dụng hỗ trợ cho hầu hết các quy trình nghiệp vụ trong ngành và phục vụ cho người dân và doanh nghiệp; Duy trì, tạo mới một hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ và tổng hợp của ngành; Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và ứng dụng CNTT của ngành. 

Bên cạnh đó, Hệ thống thông tin ngành Tài chính được đánh giá có thiết kế tốt, bám sát nhu cầu thực tế nghiệp vụ. Hạ tầng cơ sở được trang bị từng bước, với các Trung tâm dữ liệu hiện đại, hạ tầng truyền thông thống nhất toàn ngành, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng phục vụ tác nghiệp và đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng lớn theo mô hình tập trung của ngành được triển khai trong giai đoạn 2006 - 2010.  

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị.
Hầu hết các lĩnh vực nghiệp vụ của Bộ đã  được tin học hoá và đạt hiệu quả sử dụng tương đối tốt (với 105 phần mềm ứng dụng, đáp ứng trên 90% hoạt động tác nghiệp của các hệ thống dọc toàn ngành). Trong ngành đã hình thành các ứng dụng lớn, tập trung toàn ngành như TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc), PIT (hệ thống quản lý Thuế thu nhập cá nhân tập trung), hệ thống Hải quan một cửa ASEAN... nhằm đáp ứng yêu cầu về thông tin dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách. Các hệ thống thông tin của ngành đã tuân thủ chuẩn quốc tế (ERP), tiếp cận khu vực.  

Các mục tiêu cụ thể của quả triển khai ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2005 - 2010 đều được đánh giá cao. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tốt. Cổng thông tin điện tử là phương tiện truyền thông hiện đại tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tài chính và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, tạo lập kênh cung cấp và trao đổi thông tin, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện chương trình cải cách hành chính. Hiện nay, trên các cổng thông tin điện tử đã tiến hành các dịch vụ công như:

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
- Đăng ký quản lý tài sản nhà nước qua mạng: có thể coi đây là một dịch vụ hành chính công, cho phép các đơn vị đăng ký trực tuyến quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách trên mạng: cho phép các đơn vị truy cập để kê khai cấp mã số trực tuyến trên Internet.

- Hệ thống khai hải quan qua mạng: khai hải quan và thanh khoản loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu qua mạng.

- Hệ thống kê khai thuế qua mạng: cho phép cá nhân, tổ chức thực hiện kê khai qua mạng Internet nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí của các cá nhân doanh nghiệp nộp thuế. Đến nay, đã có hơn 130.000 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, với tổng số tờ khai điện tử đã tiếp nhận và xử lý lên tới hơn 2,4 triệu tờ khai. Hệ thống đã triển khai tại 50 tỉnh thành phố trên cả nước tới 124 Chi cục Thuế.

- Hệ thống Đăng ký thuế TNCN qua mạng, tính đến thời điểm hiện tại đã cấp được gần 20 triệu mã số thuế cho các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp. Trong đó, hệ thống đã xử lý cấp mã số thuế cho hơn 13 triệu cá nhân làm công ăn lương (chiếm khoảng 65% tổng số mã số thuế).

- Các trang web phục vụ tuyên truyền, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu khai thác thông tin và chuyển tải các chính sách chế độ của ngành Tài chính (efinance.vn, taichinhdientu.vn, tncnonline.com.vn, kekhaithue.gdt.gov.vn…).

Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam Bùi Mạnh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Việc ứng dụng CNTT của ngành Tài chính trong giai đoạn 2005 - 2010 đã tập trung dần vào việc xây dựng các hệ thống lớn, xử lý dữ liệu tập trung, sử dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, ứng dụng CNTT luôn gắn liền với cải cách cơ chế tài chính, tái cơ cấu lại các quy trình nghiệp vụ theo thông lệ quốc tế. Đó chính là mục tiêu xây dựng Tài chính điện tử, mục tiêu này được thực hiện theo lộ trình từng bước và đòi hỏi môi trường pháp lý phù hợp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ liên ngành của nhiều cơ quan trong cùng một quy trình điện tử; cũng như đòi hỏi sự gắn kết giữa các đơn vị nghiệp vụ với đơn vị CNTT ngay từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị ban hành, sửa đổi cơ chế chính sách. 

Hướng tới nền tài chính điện tử

Chính phủ tập trung rất nhiều vào việc đẩy mạnh Chính phủ điện tử, trong đó các dịch vụ hành chính điện tử sẽ được tập trung. Chính phủ đã ban hành một loạt các văn bản như: Quyết định số 1605 về chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43 về việc cung cấp thông tin cho các cổng thông tin và trang thông tin điện tử, tăng cường dịch vụ công; Chỉ thị 15 về đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong lĩnh vực văn phòng, trong trao đổi thông tin chỉ đạo điều hành... Tất cả những việc này đều tập trung vào việc đẩy mạnh các dịch vụ hành chính công trong quản lý nhà nước, và đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến.  

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-BTC, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của ngành Tài chính giai đoạn 2011 - 2015. Vì vậy, mục tiêu của giai đoạn này là tập trung vào việc tăng cường cung cấp các dịch vụ công, trao đổi thông tin, gắn kết các ứng dụng của ngành Tài chính với cải cách hành chính; Tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng theo mô hình tập trung, quản lý nguồn lực ERP; Cũng như tập trung vào việc tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hạ tầng máy chủ, hạ tầng datacenter và hạ tầng truyền thông của ngành Tài chính để tạo ra hạ tầng đủ mạnh, an toàn, phục vụ cho các ứng dụng nói trên.  

Toàn cảnh Hội nghị.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2015, 100% đơn vị trong ngành Tài chính đều có cổng hoặc trang thông tin điện tử; 100% các văn bản quản lý điều hành từ cấp tổng cục trở lên được trao đổi công khai trên cổng thông tin điện tử nội bộ; 90% các tờ khai, hồ sơ về thuế được khai trên mạng; 80% các hình thức nộp thuế được thực hiện qua mạng; 90% các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố triển khai hải quan điện tử… 

Được biết, chủ đề “Ứng dụng CNTT có hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền tài chính điện tử” của Hội nghị tin học Tin học - Thống kê tài chính lần thứ 4 cũng chính là khẩu hiệu định hướng của ngành Tài chính trong chiến lược hiện đại hoá đến năm 2020. Và trên con đường hiện thực hóa mục tiêu đấy, ngành Tài chính đang tiếp tục không ngừng đổi mới, phát triển hệ thống CNTT để tiếp tục hoàn thiện để phục vụ cho nhiệm vụ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Với các bài tham luận của các đơn vị trong ngành như Tổng cục Thuế, Hải quan, Sở Tài chính các địa phương, các đối tác như IBM, Oracle, Hội nghị là diễn đàn mở rộng dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT trong và ngoài ngành Tài chính, các cán bộ chuyên môn tài chính, các lãnh đạo Bộ ngành liên quan… trao đổi, thảo luận, cống hiến ý tưởng, giải pháp nhằm phát huy hiệu quả ứng dụng CNTT ngành Tài chính, phục vụ một cách tốt nhất những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống tin học tài chính trong giai đoạn tới…

(MH - T. Hằng)