Ứng dụng CNTT sẽ nâng cao hiệu quả quản lý hành chính

Chính phủ điện tử là cốt lõi của đổi mới hành chính nhà nước, trong đó ứng dụng CNTT và cải cách hành chính có mối quan hệ tương hỗ và ảnh hưởng qua lại với nhau. CNTT đã góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc hội thảo.Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc hội thảo.

Sáng nay (9/12), hội thảo quốc tế “CNTT trong phát triển chính sách và tăng cường hiệu quả quản lý hành chính nhà nước” đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo do Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Trung tâm Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức.

CNTT được coi là lĩnh vực ưu tiên, một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, là hạ tầng của hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.  Điều này được thể hiện thông qua việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho rằng, thông qua hoạt động tin học hóa quy trình nghiệp vụ, bộ máy hành chính nhà nước thể hiện sự phân định trách nhiệm rõ ràng, giảm thiểu sự trùng lặp về thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cấp. Khi các bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước liên kết dễ dàng với nhau hơn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ sẽ nhanh chóng, hiệu quả và chính xác hơn. Các hoạt động của cơ quan công quyền sẽ được kiểm soát tốt hơn trước những biến động phức tạp của thực tiễn nền kinh tế thị trường. Đồng thời, người dân có nhiều cơ hội để giám sát chất lượng quản lý nhà nước và tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật.
 
Việc ứng dụng CNTT được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hiệu quả và minh bạch hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Ứng dụng CNTT gắn với nâng cao hiệu quả quản lý hành chính trong các cơ quan nhà nước đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, Việt Nam cần có giải pháp để gắn kết CNTT trong hoạt động cải cách hành chính, vừa đảm bảo tận dụng tối đa được các ưu thế của CNTT, đồng thời đáp ứng kỳ vọng về nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 
 
Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày các bài tham luận với nội dung: Xây dựng hệ thống các nguyên tắc để ứng dụng CNTT hiệu quả trong cơ quan nhà nước; Gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT và tăng cường hiệu quả quản lý hành chính nhà nước… Ngoài ra, các chuyên gia CNTT đến từ Hàn Quốc cũng có bài tham luận về trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và chia sẻ thông tin trong hành chính nhà nước.
 
(Thanh Huyền)