Ứng dụng thẻ thông minh trong quản lý hiến máu

Ứng dụng thẻ thông minh (thẻ Felica chuẩn AES đầu tiên do Sony cung cấp) trong quản lý hiến máu, là chương trình được tài trợ miễn phí cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với giá trị trên 750 triệu đồng trong 2 năm.

Thời gian quy trình hiến máu sẽ rút ngắn bằng việc ứng dụng các thiết bị tích hợp chip thông minh. Thời gian quy trình hiến máu sẽ rút ngắn bằng việc ứng dụng các thiết bị tích hợp chip thông minh.

Vừa qua, Công ty TNHH VNPT/VKX cùng công ty Parkway Nhật Bản đã tiến hành Lễ ký kết bàn giao “Giải pháp thẻ thông minh trong quản lý hiến máu” cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Với chiếc thẻ thông minh, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương sẽ rút ngắn được thời gian quy trình hiến máu bằng việc ứng dụng các thiết bị tích hợp chip thông minh. Nhờ hiện đại hóa quy trình hiến máu, người hiến máu không cần phải khai thông tin lên giấy mà chỉ cần quẹt thẻ và chọn các thông tin trả lời trực tuyến trước khi tiến hành lấy máu.

Được tích hợp với các thiết bị kiểm tra sức khỏe tự động ghi nhận kết quả vào thẻ, người tham gia hiến máu sẽ nhận được các lời khuyên hữu ích về sức khỏe của bản thân người hiến máu. Với các thông tin ghi trong thẻ, người hiến máu có thể tự tra cứu các thông tin liên quan đến nhóm máu, các thông tin về sức khỏe…

Thẻ thông minh này được thiết kế đảm bảo an toàn và bí mật tuyệt đối về thông tin cá nhân. Hiện tại Nhật Bản đã sử dụng trên 10 năm, nhưng đến nay không hề có một lời khiếu nại nào về rò rỉ thông tin cá nhân.

(Thanh Huyền)