Vận hành mô hình Quận/Phường điện tử đồng bộ đầu tiên tại Đà Nẵng

TP Đà Nẵng vừa đưa vào vận hành chính thức mô hình Quận/Phường điện tử đồng bộ đầu tiên. Đó là mô hình liên thông đồng bộ điện tử tại Trung tâm hành chính Quận Liên Chiểu với 5 phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam và địa Hòa Hiệp Bắc.

Bộ phận tiếp nhận & Hoàn trả hồ sơ tại UBND Xã Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.Bộ phận tiếp nhận & Hoàn trả hồ sơ tại UBND Xã Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Mô hình Quận/Phường điện tử liên thông đồng bộ triển khai trên địa bàn Quận Liên Chiểu sẽ làm việc trên Phần mềm phiên bản mới (Hệ thống Quận/Phường điện tử), cho phép cập nhật, quản lý các hồ sơ cũ. Đồng thời, hệ thống cho phép xử lý, quản lý các hồ sơ mới tiếp nhận thông qua phần mềm mới.

Phần mềm được cập nhật 142 thủ tục hành chính cấp Quận, bao gồm cả 9 thủ tục thuộc thẩm quyền cơ quan Công an cấp Quận. Các dịch vụ công trực tuyến gồm các lĩnh vực nghiệp vụ như hộ tịch, đăng ký kinh doanh, tàu cá, xây dựng... Các lĩnh vực nghiệp vụ như công chứng, quản lý hộ tịch, đăng ký kinh doanh, quản lý tàu cá, cấp phép xây dựng, quản lý người có công và bảo trợ xã hội... đều được tin học hóa.Hệ thống phần mềm với cấp Phường có 93 thủ tục và dịch vụ Công được cập nhật.

Đến trước ngày 14/7/2014, các dữ liệu đã đổ về các hệ thống từ Phường đến Quận. Trong giai đoạn tiếp theo, UBND Quận và các Phường sẽ tiến hành nhập liệu cơ sở dữ liệu dân cư hoàn chỉnh, nhằm bảo đảm hệ thống sẽ thông suốt, đáp ứng yêu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục cho nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

(Thanh Huyền)