Văn phòng Chính phủ thử nghiệm liên thông hệ thống quản lý văn bản

Văn phòng Chính phủ vừa bắt đầu thử nghiệm liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa 2 cơ quan qua hệ thống trục liên thông.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Văn phòng Chính phủ cho biết, triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, cơ quan này đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kết nối, liên thông thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị với Văn phòng Chính phủ. Đến nay, chương trình đã kết nối được 23 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đưa hệ thống vào vận hành chính thức, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cho phép gửi, nhận văn bản điện tử giữa 2 cơ quan qua hệ thống trục liên thông. Quá trình thử nghiệm gồm các hoạt động kiểm tra thử nghiệm gửi/nhận văn bản; kiểm tra theo dõi trạng thái xử lý đối với văn bản chỉ đạo, điều hành.

Văn thư tại Văn phòng Chính phủ thực hiện thao tác phát hành văn bản điện tử trên phần mềm đang sử dụng. Văn bản được Trục liên thông tại Văn phòng Chính phủ tiếp nhận và chuyển tới UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng hành chính tại Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận văn bản đến từ Trục liên thông qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng và chuyển đến cán bộ xử lý. Sau quá trình xử lý của các đơn vị, cán bộ chuyên viên thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, văn thư cơ quan thực hiện phát hành văn bản điện tử đến Văn phòng Chính phủ qua Trục liên thông.

Thông qua hệ thống, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ có thể theo dõi tình trạng xử lý văn bản của UBND thành phố Hồ Chí Minh qua các bước: Tiếp nhận văn bản, trình lãnh đạo; phân công thực hiện; đang xử lý; hoàn thành.

(Thanh Huyền)