Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng UBND cấp tỉnh sẽ là đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đây là nội dung nằm trong dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) là một trong các đơn vị được thành lập thống nhất của Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Theo dự thảo, Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, cập nhật, đăng tải trên Cổng TTĐT các thông tin chính thức về hoạt động chủ yếu của UBND cấp tỉnh.

Đây cũng là đầu mối Cổng TTĐT, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh cũng chịu trách nhiệm về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật; quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND cấp tỉnh.

(Thanh Huyền)