Việt Nam cần khai phá tiềm năng CNTT để tạo sức bật cho tăng trưởng

Hôm nay (3/12), Hội Tin học Việt Nam và Trường Chính sách công lý Quang Diệu - Đại học Quốc gia Singapore đã tổ chức Hội thảo Quốc tế về CNTT với chủ đề “Việt Nam: Khai phá tiềm năng CNTT - Tạo sức bật mới cho tăng trưởng và phát triển”. Đây là chủ đề phù hợp với xu hướng phát triển CNTT của thế giới và Việt Nam với mục tiêu tăng cường hợp tác và thúc đẩy ứng dụng CNTT vào phục vụ phát triển ổn định và bền vững kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh hội thảo "Việt Nam: Khai phá tiềm năng CNTT - Tạo sức bật mới cho tăng trưởng và phát triển".Toàn cảnh hội thảo "Việt Nam: Khai phá tiềm năng CNTT - Tạo sức bật mới cho tăng trưởng và phát triển".

Hội thảo Quốc tế về CNTT năm 2015 được sự ủng hộ của Ban Chỉ đạo Quốc gia về ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan bảo trợ thu hút 400 đại biểu đến từ các cơ quan trung ương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia Quốc tế, các chuyên gia kinh tế xã hội, đại diện các tỉnh thành phố trong cả nước cùng đông đảo các doanh nghiệp CNTT-TT và các Viện, Trường Đại học và Cao đẳng.

Tại hội thảo, ngoài các tham luận của các khách mời sẽ có 4 phiên thảo luận về chủ đề chính cũng như cách nhìn nhận vai trò của CNTT từ phía doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, các nhà kinh tế - xã hội và từ các thành phố đang chuyển mình hướng tới thành phố thông minh. Nội dung hội thảo cho thấy CNTT đã và đang tạo ra những biến đổi cách mạng và rộng khắp trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội trên quy mô toàn cầu. Ảnh hưởng của CNTT không chỉ giới hạn trong nâng cao hiệu quả quản lý và cắt giảm chi phí mà còn sâu rộng trong tạo nên những thay đổi căn bản nền tảng vận hành và phát triển của nhiều lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội.

Trong những năm đổi mới vừa qua, Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng và thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT. Để khai thác tiềm năng triệt để của CNTT-TT cho đẩy nhanh công cuộc tăng trưởng và phát triển kinh tế, Việt nam cần đặc biệt chú trọng nâng cấp 3 trụ cột nề tảng: Tầm nhìn chiến lược, khả năng và ý thức hiệp đồng phối thuộc và năng lực học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Việt Nam cũng cần đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực ứng dụng CNTT-TT có khả năng tạo nê những thay đổi đột biến. Đó là chính phủ điện tử, thành phố thông minh, giáo dục và y tế thông minh, thương mại điện tử, internet vạn vật và công nghiệp thế hệ 4.0.

Hội thảo Quốc tế về CNTT năm 2015 là nỗ lực tổ chức chung của Hội Tin học Việt Nam và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu nhằm trao đổi và thảo luận về vai trò quan trọng của CNTT trong sản xuất và phát triển. Tại Hội thảo kết quả của Chương trình nghiên cứu xây dựng chỉ số thành phố thông minh cho 10 thành phố của Việt Nam được công bố và thảo luận. Ngoài ra, theo chủ đề còn có các tham luận của các chuyên gia quốc tế, các viện nghiên cứu, và các chuyên gia khác dẫn dắt các thảo luận về quy mô cụ thể của sự phát triển CNTT-TT để nâng cao hiệu quả tới phát triển kinh tế xã hội. Hội thảo kết thúc bằng lễ rao chứng nhận 10 thành phố tại Việt Nam 2015 theo tiêu chí “thành phố thông minh” theo kết quả nghiên cứu bước đầu về mức độ sẵn sàng cho phát triển thành phố thông minh.

(Thanh Huyền)