Việt Nam đạt 140 thuê bao di động/100 dân

Số liệu này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2015. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội, cùng các đầu cầu TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 47 sở Thông tin và Truyền thông.

Việt Nam đạt 140 thuê bao di động/100 dân

Tham dự Hội nghị tại Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và một số Bộ; Ngành; đại diện Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; các Thứ trưởng; lãnh đạo các tổ chức; đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp, hội, hiệp hội  trong lĩnh vực TT&TT…

Theo Báo cáo của Bộ TT&TT, với sự tập trung chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, năm 2014 là năm có số lượng đề án do Bộ xây dựng, tham mưu được Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều nhất từ trước đến nay với 21 đề án, trong đó: Bộ Chính trị ban hành 01 nghị quyết, Chính phủ ban hành 02 nghị định và Thủ tướng Chính phủ ban hành 18 quyết định.

Năm 2014, Bộ đã phối hợp tốt trong định hướng, chỉ đạo thông tin tuyên truyền với các Ban, Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương ngày càng chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhịp nhàng. Các cơ quan báo chí, xuất bản đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động, sự kiện chính trị lớn của đất nước… Đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội; phản bác kịp thời những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện về công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo để người dân trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn cơ sở pháp lý và lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, về hành động sai trái của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, đặc biệt đã phối hợp có hiệu quả với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức cho các nhà báo, phóng viên trong và ngoài nước ra tác nghiệp trực tiếp trên thực địa; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước…

Hoạt động khai thác mạng lưới, vận chuyển trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát ổn đinh. Bộ chỉ đạo tốt việc điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập; triển khai xây dựng đề án điều chỉnh giá cước phát hành báo chí công ích; tiếp tục chỉ đạo tăng cường các hoạt động phục vụ sách, báo và nâng cao khả năng sử dụng máy tính, truy nhập Internet công cộng tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Hệ thống viễn thông, Internet hoạt động ổn định và tiếp tục phát triển, phục vụ tốt việc thông tin liên lạc của Nhà nước, nhân dân và việc phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn. Công tác quản lý nhà nước về viễn thông đã được triển khai đồng bộ các nội dung gồm quản lý thị trường, cơ sở hạ tầng viễn thông, tài nguyên viễn thông, giá cước, khuyến mại, chất lượng nhằm duy trì tốt thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững. An toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng viễn thông tiếp tục được bảo đảm.

Trong năm 2014, Bộ đã tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; đẩy mạnh công tác tư vấn xây dựng, thẩm định quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cho các tỉnh, thành phố; tìm giải pháp hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp viễn thông trong việc di dời các công trình viễn thông nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông. Tăng cường quản lý dịch vụ chuyển vùng quốc tế, công tác quản lý giá cước, khuyến mại, kịp thời xử lý các hành vi có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Triển khai các quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tổ chức triển khai thử nghiệm phương án kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về. Nghiên cứu về việc thiết lập số điện thoại khẩn cấp phục vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Hoàn thành giám sát lắp đặt tuyến cáp quang biển APG. Xử lý việc nợ phí kho số, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông. Tăng cường giám sát, xử lý và thu hồi giấy phép viễn thông theo quy định…

Công tác quản lý tài nguyên Internet được thực hiện tốt, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động internet. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, vận hành và duy trì hoạt động của hệ thống mạng dịch vụ DNS và hệ thống kỹ thuật quản lý, cấp phát tài nguyên internet quốc gia. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và phát huy hiệu quả của hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng internet quốc gia VNIX. Thực hiện tốt công tác phát triển tên miền, tính đến hết 30/11/2014, đã phát triển mới được 95.640 tên miền “.vn”, nâng tổng số tên miền “.vn” đạt 295.577 tên miền, tiếp tục là tên miền quốc gia (ccTLD) có số lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực Đông Nam Á - ASEAN, nằm trong TOP10 tên miền quốc gia ccTLD có số lượng tên miền đăng ký sử dụng lớn nhất khu vực Châu Á. Tên miền tiếng Việt tiếp tục phát triển mạnh, tính đến 30/11/2014, có 79.057 tên miền tiếng Việt đăng ký mới. Đặc biệt năm 2014 đánh dấu sự kiện quan trọng tên miền tiếng Việt đạt mốc 1 triệu, đưa tên miền đa ngữ Việt Nam đứng thứ 1 trên thế giới về số lượng đăng ký.

Về công nghệ thông tin, năm 2014, Bộ TT&TT đã tổ chức đôn đốc triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình, xúc tiến xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước. Chú trọng công tác phổ biến pháp luật về CNTT cho doanh nghiệp. Thực hiện đánh giá các phần mềm nguồn mở để khuyến cáo sử dụng. Nghiên cứu, xây dựng Đề án tham gia Hiệp định CNTT mở rộng (ITA)...

Với những nỗ lực điều hành, quản lý, chỉ đạo trên các tất cả các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, những chỉ tiêu cơ bản mà Ngành đã đạt được trong năm 2014 khá ấn tượng. Tổng doanh thu phát sinh toàn ngành (chưa tính công nghiệp CNTT) ước đạt 500.000 tỷ đồng; Tổng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 52.000 tỷ đồng; Tỷ lệ thuê bao di động đạt 140 thuê bao/100 dân; Tỷ lệ thuê bao internet băng rộng cố định đạt 7 thuê bao/100 dân; Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động đạt 26 thuê bao/100 dân. 41% dân số sử dụng Internet; Tỷ lệ phủ sóng di động đạt 94%; 100% xã trên cả nước có máy điện thoại; 98% xã trên cả nước có Điểm Bưu điện-Văn hoá xã; Sản lượng báo xuất bản hàng năm đạt 1.000 triệu bản; Mức hưởng thụ báo chí bình quân đạt trên 14 bản báo/người/năm; Tỷ lệ phủ sóng phát thanh trên 95% diện tích cả nước. 98% diện tích cả nước đã được phủ sóng truyền hình.

Năm 2015, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Hiến pháp; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các nội dung liên quan tới bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hoàn thiện môi trường pháp lý, thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các đề án lớn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Chương trình hành động Bộ đã ban hành. Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy, nhân lực để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ TT&TT trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Với quyết tâm của toàn thể CBNV, trong năm 2014 vừa qua, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2014. Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn (đã bóc tách MobiFone) năm 2014 dự kiến đạt 6.310 tỷ, đạt 103% KH, bằng 112% so với thực hiện năm 2013, trong đó lợi nhuận khối hạch toán phụ thuộc dự kiến đạt 2.400 tỷ, đạt 103% KH, bằng 114% so với thực hiện năm 2013.

Tổng số thuê bao điện thoại trên mạng của Tập đoàn đến hết năm 2014 dự kiến là 30,5 triệu thuê bao (trong đó thuê bao cố định là 4,5 triệu thuê bao, thuê bao di động là 26 triệu thuê bao). Tổng số thuê bao di động VinaPhone phát triển mới năm 2014 dự kiến đạt 8,8 triệu thuê bao (theo cách tính của các nhà mạng hiện nay). Tổng số thuê bao internet băng rộng trên mạng VNPT đến hết năm 2014 dự kiến đạt trên 3 triệu thuê bao, đặc biệt thuê bao FTTx tăng gấp hơn 5 lần so với 2013…

Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014; đã hoàn thành việc bàn giao nguyên trạng Công ty thông tin di động (VMS) và Học viện công nghệ BCVT về Bộ TT&TT theo các Quyết định của Bộ; đã triển khai các bước tiếp theo thực hiện lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn theo Quyết định 888/QĐ-TTg và chỉ đạo của Bộ TT&TT.

(Theo VnMedia)