Việt Nam tham gia thành viên sáng lập GFCE

Diễn đàn toàn cầu các chuyên gia không gian mạng (Global Forum on Cyber Expertise - GFCE) được thành lập trong khuôn khổ Hội nghị toàn cầu về không gian mạng 2015 (Global Conference on CyberSpace - GCCS 2015) tổ chức vào tháng 4/2015. Thông qua Tuyên bố Hague ngày 16/4/2015 tại GCCS 2015, Việt Nam là một trong 42 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế đã trở thành thành viên sáng lập của GFCE. 

CFGE là sáng kiến của nước chủ nhà Hà Lan trong khuôn khổ Hội nghị toàn cầu về không gian mạng 2015. Nguồn Internet.CFGE là sáng kiến của nước chủ nhà Hà Lan trong khuôn khổ Hội nghị toàn cầu về không gian mạng 2015. Nguồn Internet.
 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, GFCE hướng tới xây dựng một nền tảng toàn cầu nhằm thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin không gian mạng. Các thành viên của GFCE chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin trên mạng, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu và chính phủ điện tử.
 
Thông qua diễn đàn này, thành viên ít kinh nghiệm trong lĩnh vực không gian mạng có thể được hưởng lợi từ những kiến thức và kinh nghiệm được cung cấp bởi các thành viên là quốc gia và các tập đoàn có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề không gian mạng. Tại buổi ra mắt GFCE trong khuôn khổ GCCS 2015, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan, ông Bert Koenders đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp cận đa phương trong các sáng kiến GFCE: “Trên không gian mạng, các quốc gia không thể hành động một mình, họ cần dựa vào các quốc gia, các bên liên quan khác”.

Diễn đàn GFCE cổ vũ mạnh mẽ các quốc gia, tổ chức quốc tế và tập đoàn đa quốc gia cùng tham gia chia sẻ kiến thức góp phần xây dựng không gian mạng Mở, Tự do và An toàn (Open, Freedom and Secure). Năm 2015, GCCS được tổ chức tại Hà Lan với sự tham dự của đại diện đến từ hơn 120 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực trong không gian mạng.
 
Hội nghị năm 2015 tìm giải pháp để toàn thế giới cùng có biện pháp phản ứng đối với những thách thức cấp bách về an toàn thông tin mạng như: Vấn đề truy tố tội phạm mạng; nâng cao hợp tác giữa các tổ chức CERT và các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ Internet. Bộ Thông tin và Truyền thông là đại diện của Chính phủ Việt Nam đã tham dự Hội nghị. Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á tham gia sáng lập diễn đàn GFCE.
 
(Thanh Huyền)