Việt Nam xem xét gia nhập ccNSO

ICANN - một tổ chức phi lợi nhuận điều phối việc định danh địa chỉ và tên miền Internet trên phạm vi toàn cầu đang triển khai nhiều chính sách liên quan đến tên miền và địa chỉ IP, những vấn đề có tác động trực tiếp đến các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hiện nay, Việt Nam chưa là thành viên chính thức của bất cứ tổ chức nào thuộc ICANN nên đã và đang gặp phải những bất lợi như: Không được quyền tham gia vào quá trình nghiên cứu và xây dựng các chính sách của ICANN có liên quan đến tên miền, địa chỉ mạng, số hiệu mạng, chỉ đóng vai trò giám sát các ý kiến, thảo luận của các quốc gia nằm trong các nhóm nghiên cứu. Những khuyến nghị của các quốc gia có thể không phù hợp với lợi ích của Việt Nam, thậm chí có thể ảnh hưởng tới chính sách, quản lý và điều hành của nước ta khi Việt Nam không có cơ hội tham gia góp ý kiến kịp thời...

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc tham gia sâu hơn vào các hoạt động và tổ chức của ICANN là cần thiết đối với Việt Nam, đặc biệt khi ICANN đang triển khai nhiều chính sách quan trọng về tên miền cấp cao mới. Tham gia ccNSO là mục tiêu Việt Nam hướng tới, nhằm tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động điều hành chung mạng Internet toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế Việt Nam; tạo cơ hội và khả năng cho việc bảo vệ lợi ích quốc gia thông qua các chính sách quản lý tên miền mã quốc gia.    

ccNSO là một trong 07 tổ chức trực thuộc ICANN thành lập năm 2003. ccNSO thuộc nhóm các tổ chức hỗ trợ cho ICANN những chính sách toàn cầu liên quan trực tiếp đến các vấn đề tên miền mã quốc gia, dựa trên ý kiến của các thành viên. ccNSO có 134 thành viên là các đơn vị quản lý tên miền mã quốc gia.  

(PV)