VinaPhone tính chuyện vượt Viettel và MobiFone

Theo Zing.vn, trong kế hoạch năm 2016, VNPT-Net đặt mục tiêu đưa dịch vụ di động VinaPhone vượt hai ông lớn khác là Viettel và MobiFone, được khách hàng đánh giá có chất lượng tốt nhất Việt Nam.

VinaPhone tính chuyện vượt Viettel và MobiFone

Tổng công ty hạ tầng mạng VNPT-Net cho biết, tổng doanh thu thực hiện năm 2015 của đơn vị đạt 13.510 tỷ đồng, chi phí thực hiện là 13.541 tỷ đồng. Vì là năm đầu tiên thành lập, nên suốt giai đoạn 2015, nhiệm vụ trọng tâm của tổng công ty là giải quyết nhanh, đồng bộ nhiều nội dung công việc quan trọng, nhiều chương trình công tác lớn để sớm đi vào hoạt động ổn định.

Đơn vị này đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổng công ty khác trong tập đoàn như VNPT-VinaPhone, VNPT-Media, các VNPT tỉnh, thành phố và các đơn vị nội bộ để cùng khai thác thế mạnh và chia sẻ cơ hội cho nhau. Nhờ thế, chính VNPT-Net đã khẳng định được vị thế, vai trò chủ lực trong việc quản lý, phát triển và vận hành khai thác hệ thống mạng lưới viễn thông - công nghệ thông tin của tập đoàn.

Đây cũng là giai đoạn VNPT-Net đưa vào khai thác nhiều dự án quan trọng, góp phần tăng cường năng lực mạng lưới. Một trong những hoạt động trọng tâm của tổng công ty là rà soát, đánh giá toàn bộ năng lực mạng lưới, phân tích “Phản ánh khách hàng”, và đề xuất xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin.

Năm 2016, Tổng công ty hạ tầng mạng đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch được giao, đặc biệt là các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như doanh thu, chi phí và chênh lệch thu chi. Theo kế hoạch, đơn vị này phải hoàn thành việc giải ngân 3.600 tỷ đồng vốn đầu tư trên tổng vốn 4.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 80%, nhưng có ưu tiên với các dự án trọng điểm.

Với việc lấy năm 2016 là “Năm chất lượng mạng lưới và dịch vụ”, tổng công ty yêu cầu các bộ phận, phòng ban tập trung mọi nguồn lực, bằng mọi giải pháp hướng tới mục tiêu đưa VNPT trở thành doanh nghiệp số một trên thị trường viễn thông - công nghệ thông tin trong nước về chất lượng mạng lưới và dịch vụ.

Các mảng cần tập trung đầu tư là chất lượng dịch vụ thoại và băng thông cao cho dịch vụ data, đưa dịch vụ di động Vinaphone được khách hàng đánh giá có chất lượng tốt nhất trong năm 2016.

(Theo Zing.vn)