VinaPhone tung khuyến mại ngày Vàng

Nạp thẻ trong ngày Vàng, hôm nay, 21 và 22/7/2014, các thuê bao trả trước đang hoạt động (kể cả thuê bao ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mại) sẽ được tặng 50% giá trị thẻ nạp.

VinaPhone tung khuyến mại ngày Vàng

Theo đó, 25% giá trị quà tặng sẽ được tặng cộng vào tài khoản khuyến mại KM dùng để gọi và nhắn tin liên mạng, một nửa giá trị còn lại được tặng cộng vào tài khoản khuyến mại KM1 chỉ dùng để gọi và nhắn tin nội mạng. Ngoài ra các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText còn được tặng thêm 100% ngày sử dụng.

Đối với các thuê bao đang được hưởng khuyến mại nạp thẻ của các chương trình khuyến mại cho thuê bao trả trước hoà mạng mới, nếu nạp thẻ trong ngày vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau: Nạp đủ số lượng thẻ được khuyến mại của chương trình khuyến mại trước tiếp tục được hưởng khuyến mại của 2 ngày Vàng.

Nếu chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ của các chương trình khuyến mại trước thực hiện nạp thẻ trong ngày vàng sẽ được hưởng khuyến mại của chương trình có giá trị khuyến mại lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian ngày Vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ của chương trình khuyến mại trước đây.

Từ 0h00 ngày 23/7/2014 trở đi, nếu thuê bao chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại mà nạp thẻ thì vẫn được hưởng chính sách khuyến mại nạp thẻ của chương trình khuyến mại hoà mạng mới trước đây. Những trường hợp còn lại được hưởng chính sách như đối với các thuê bao trả trước khác.

(Theo VnMedia)