VinaPhone tung ưu đãi lớn ngày Vàng

Không chỉ tặng cho khách hàng 50% giá trị thẻ nạp, trong ngày hôm nay, 8/4, VinaPhone còn dành cho thuê bao trả trước (VinaCard, Vina365, VinaText) nạp thẻ thêm 100% ngày sử dụng tùy theo mệnh giá thẻ nạp.

VinaPhone tung ưu đãi lớn ngày Vàng

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước/ thuê bao trả trước khôi phục lại số/ thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mại).

Theo đó, khi thực hiện nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mại, khách hàng được tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT).

Nhà mạng tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText. Cụ thể, nếu nạp từ 5.000đ đến < 10.000đ, ngoài thời hạn sử dụng của mệnh giá nạp tiền là 2 ngày, khách hàng được thêm 2 ngày sử dụng; Nạp từ 10.000đ đến < 20.000đ được thêm 5 ngày sử dụng; Từ 20.000đ đến < 30.000đ có thêm 10 ngày sử dụng; Từ 30.000 đ đến < 50.000đ có thêm 20 ngày sử dụng; Từ 50.000 đ đến < 100.000đ có thêm 30 ngày sử dụng; Từ 100.000đ đến < 200.000đ có thêm 45 ngày sử dụng; Từ 200.000đ đến < 300.000đ có thêm 70 ngày sử dụng; Từ 300.000đ đến < 500.000đ có 115 ngày sử dụng và nếu từ 500.000 đ trở lên có 215 ngày sử dụng.

Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng vẫn sẽ được hưởng khuyến mại. Nếu nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của ngày Vàng; Còn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: hưởng chính sách khuyến mại của ngày Vàng (25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào tài khoản KM, 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào TK KM1).

Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp đầu tiên của chương trình KM trước đây.

Từ 0h00 ngày 09/04/2015 trở đi, nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì vẫn hưởng chính sách KM nạp thẻ của chương trình KM HMM trước đây. Còn nếu thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì hưởng chính sách như quy định đối với các TBTT khác.

(Theo VnMedia)