Vĩnh Phúc: 6 tháng đầu năm, doanh thu lĩnh vực CNTT tăng 9%

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc, 6 tháng đầu năm nay, doanh thu lĩnh vực CNTT - điện tử đạt 830 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, đến hết tháng 6/2015, toàn tỉnh có 31 Cổng thông tin điện tử đi vào hoạt động; gần 80% cán bộ công chức, viên chức sử dụng thư điện tử trong công việc; 65 - 70% văn bản được luân chuyển qua môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã thành lập 2 tổ ứng cứu công nghệ thông tin tại chỗ cho các Sở, ban, ngành; cấp phát 41 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị; 52 chứng thư số cho các cá nhân; từng bước ứng dụng, thử nghiệm chữ ký số trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Ngoài ra, Sở cũng duy trì ứng cứu sự cố về CNTT 24/24 giờ qua số điện thoại 0211.3717171.

(T.H)