VNNIC, PTIT, Viện CNTT ký kết thỏa thuận hợp tác

Sáng nay (8/1),  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thuộc Bộ TT&TT và Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thử nghiệm đánh giá các kết quả nghiên cứu lý thuyết trên mạng lưới thực tế trong lĩnh vực CNTT và Internet, gắn việc giảng dạy, nghiên cứu trên lý thuyết với thực tiễn.

VNNIC, PTIT, Viện CNTT ký kết thỏa thuận hợp tác
 
Thông qua những hoạt động hợp tác, ba đơn vị sẽ cùng phát huy được các thế mạnh của mình, không chỉ là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn là sự kiểm nghiệm, đánh giá các kết quả nghiên cứu trên môi trường thực tế, đem lại hiệu quả trong công tác nghiên cứu phát triển trong môi trường CNTT, Internet tại Việt Nam.
 
Các hoạt động hợp tác cụ thể được đưa vào thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, triển khai thử nghiệm và đào tạo trong lĩnh vực CNTT, Internet giữa ba bên bao gồm: Phối hợp thúc đẩy liên kết nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT, an toàn bảo mật thông tin; Phối hợp trong công tác nghiên cứu, ứng dụng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thực tế trên mạng Internet; Đưa vào ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực CNTT, Internet đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn thiết thực.
 
Nội dung hợp tác cũng bao gồm việc xây dựng kế hoạch và nhân lực, tận dụng thế mạnh của mỗi bên về liên kết trong và ngoài nước để phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế về CNTT, Internet, làm diễn đàn trao đổi chuyên sâu về Internet, CNTT nhằm mục đích phát triển và ứng dụng CNTT, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và các cán bộ khoa học của các bên và ở Việt Nam.
 
(Thanh Huyền)