VNPT được trao giấy phép quan trọng về cung cấp các dịch vụ Viễn thông

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa chính thức được trao 4 giấy phép về thiết lập mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông do Bộ TT&TT cấp phép.
VNPT được trao giấy phép quan trọng về cung cấp các dịch vụ Viễn thông

Theo Giấy phép số 178/GP-BTTTT ngày 7/4/2016, Tập đoàn VNPT được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện và số thuê bao viễn thông trên phạm vi toàn quốc, không bao gồm cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông.

Giấy phép số 179/GP-BTTTT quy định, các dịch vụ viễn thông di động mặt đất mà VNPT được phép cung cấp phải có chất lượng đảm bảo 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (QCVN 36:2011/BTTTT) và về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất (QCVN 82:2014/BTTTT).

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 19/6/2022.

Còn theo Giấy phép số 180/GP-BTTTT thì, , các dịch vụ viễn thông di động mặt đất mà VNPT được phép cung cấp phải có chất lượng đảm bảo 2 quy chuẩn như Giấy phép số 179/GP-BTTTT, đồng thời phải đạt thêm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 (QCVN 81:2014/BTTTT) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

VNPT được cấp và sử dụng mã, số, điểm báo hiệu và số thuê bao viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông. Đồng thời, VNPT cũng được cấp và sử dụng băng tần số vô tuyến điện và kênh tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông công cộng.theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 15/9/2024.

Ngày 9/3/2016, Cục Viễn thông cũng đã lần đầu tiên cấp Giấy phép số 48/GP-CVT cho phép Tập đoàn VNPT được phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động vệ tinh trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại điểm a, b, c khoản 5 Điều 5 Thông tư 05/2012/TT-BTTTT ngày 18/5/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về phân loại các dịch vụ viễn thông.

Theo giấy phép này, VNPT không được cấp kho số viễn thông theo quy hoạch và quy định về kho số viễn thông. Chất lượng dịch vụ viễn thông di đông vệ tinh do VNPT cung cấp phải thực hiện các quy định về quản lý chất lượng viễn thông

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 9/3/2026

(Theo VNPT)