VNPT hỗ trợ Kiên Giang triển khai chính quyền điện tử

Sáng nay 4/8, UBND tỉnh Kiên Giang và VNPT vừa ký hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ tỉnh Kiên Giang xây dựng đề án và cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với qui hoạch và định hướng của Kiên Giang.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa VNPT và UBND tỉnh Kiên Giang.Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa VNPT và UBND tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, VNPT và UBND tỉnh Kiên Giang sẽ hợp tác chiến lược trong 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Kiên Giang; Ứng dụng CNTT để xây dựng Chính quyền điện tử; Xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, Chính quyền điện tử và đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT.

VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh Kiên Giang đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT trên địa bàn. VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của Tỉnh trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông do VNPT cam kết hỗ trợ triển khai thực hiện.

VNPT sẽ hỗ trợ tỉnh Kiên Giang xây dựng đề án và cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với qui hoạch và định hướng của Tỉnh, bao gồm: Tư vấn hoàn thiện chính sách an toàn, an ninh thông tin; Kiện toàn qui trình quản lý, tổ chức phân loại thông tin và quản lý truy cập; Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, cung cấp giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu thiết lập Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh Kiên Giang cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VNPT tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu ứng dụng CNTT của các Sở, Ban, Ngành vào quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính công. Đồng thời, Tỉnh Kiên Giang cũng tạo điều kiện để VNPT triển khai đầu tư, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ VT-CNTT, đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực KT-XH mà tỉnh Kiên Giang có nhu cầu.

Trước đó, VNPT đã ký kết và trở thành đối tác chiến lược trong xây dựng chính quyền điện tử với 6 UBND tỉnh/thành phố khác, gồm: Hải Phòng, Tiền Giang, Phú Yên, Điện Biên, Tây Ninh, Hà Nam và lần này là Kiên Giang.

(Thanh Huyền)