VNPT hỗ trợ tỉnh Phú Yên triển khai ứng dụng CNTT

Ngày 2/4, tại Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết “Hợp tác chiến lược về Viễn thông – Công nghệ Thông tin (VT-CNTT) giữa tỉnh Phú Yên và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2020”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất và Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long trao đổi Thỏa thuận hợp tác.Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất và Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long trao đổi Thỏa thuận hợp tác.
Mục tiêu của việc hợp tác là nhằm bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông đồng bộ, hiện đại, có tính bảo mật cao cho toàn bộ các sở, ngành, UBND các cấp, thực hiện kết nối liên thông giữa các cơ quan nhằm đẩy mạnh ứng dụng VT-CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần cải cách hành chính, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về VT-CNTT phục vụ các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà tỉnh Phú Yên có nhu cầu.
 
Theo đó, trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Phú Yên, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh Phú Yên khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT tại tỉnh Phú Yên. VNPT cũng triển khai cung cấp các dịch vụ Truyền dẫn, Chứng thực chữ ký số, Lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông của VNPT.
 
Trong lĩnh vực ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh Phú Yên triển khai ứng dụng CNTT trong hệ thống các cơ quan nhà nước, phối hợp với các ngành chức năng của UBND tỉnh Phú Yên xây dựng kiến trúc nền tảng để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do các cơ quan Trung ương triển khai.
 
Trong xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử, VNPT sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ tỉnh Phú Yên  xây dựng đề án và cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với quy hoạch và định hướng của tỉnh Phú Yên, bao gồm: Tư vấn hoàn thiện chính sách an toàn, an ninh thông tin; Kiện toàn quy trình quản lý, tổ chức phân loại thông tin và quản lý truy cập; Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, cung cấp giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên.
 
Trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT, UBND tỉnh Phú Yên tạo điều kiện và hỗ trợ VNPT trong khả năng để triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn nâng cao trình độ VT-CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.
 
Để triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác, UBND tỉnh Phú Yên cam kết tạo điều kiện thuận lợi để VNPT tham gia thực hiện các dự án đáp ứng nhu cầu về phát triển VT-CNTT và các nhu cầu ứng dụng khoa học công nghệ khác vào công tác quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Phía VNPT cũng cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất, tư vấn và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất đáp ứng nhu cầu phát triển VT-CNTT của tỉnh Phú Yên, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin, hạ tầng VT-CNTT và đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT.
Việc ký kết hợp tác giữa VNPT và UBND tỉnh Phú Yên là hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của UBND tỉnh Phú Yên.
 
Tiếp nối Dự án Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho cơ quan Đảng và Nhà nước đã được VNPT triển khai xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2012, năm 2013, VNPT cũng đã tổ chức bàn giao Hệ thống Điều hành Điện tử Quốc hội (ePAS) cho Văn phòng Quốc hội; ký kết hợp tác chiến lược về VT-CNTT giai đoạn 2013 – 2020 với UBND Thành phố Hải Phòng nhằm mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành Thành phố có mô hình tiên tiến về ứng dụng VT-CNTT trong quản lý điều hành cũng như cung cấp các dịch vụ công … Những hoạt động này đã khẳng định năng lực của VNPT trong việc nghiên cứu, ứng dụng VT-CNTT để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước và doanh nghiệp, tích cực góp phần vào việc thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT –TT” của Chính phủ.
 
(Thu Trang)