VNPT phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân trên 8%/năm

Bước sang giai đoạn 2015 - 2020, VNPT đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 8%.năm, lợi nhuận đạt 15%/năm, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2020 đạt trên 10%.

Ông Phạm Đức Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hàng Đảng bộ Tập đoàn VNPT.Ông Phạm Đức Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hàng Đảng bộ Tập đoàn VNPT.

Trong hai ngày 26 - 27/8/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 250 đại biểu, đại diện cho hơn 3.800 đảng viên đến từ 49 đầu mối bao gồm các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Tập đoàn VNPT. Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội có ý nghĩa quan trọng là xác định phương hướng, mhiệm vụ cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT cùng toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đột phá về năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế chủ lực của VNPT góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Theo Báo cáo chính trị tại Hội nghị, giai đoạn 2010 - 2015 đánh dấu những thay đổi lớn về mô hình tổ chức, cơ chế quản lý của Tập đoàn. Việc thực hiện chia tách bưu chính - viễn thông và tái cơ cấu theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ VNPT đã lần lượt bàn giao và tách Đảng bộ Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Công ty Thông tin di động và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW và Đảng bộ TT&TT. Sau khi kiện toàn bộ máy, Đảng bộ Tập đoàn đến nay có 49 đầu mối với 4000 đảng viên.

VNPT phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân trên 8%/năm ảnh 1

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc sáng ngày 26/7.

Giai đoạn 2010 - 2015, dưới sự chỉ đạo đồng bộ của Đảng bộ, Tập đoàn VNPT đã ổn định bền vững nguồn lực tài chính với tổng doanh thu 561.855 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch của cả giai đoạn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế 37.468  tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2% năm, trong đó riêng lợi nhuận của Công ty mẹ năm 2014 tăng trưởng 20% và năm 2015 dự kiến là 25%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm toàn Tập đoàn đạt 10%/năm, hoàn thành chỉ tiêu Nhà nước giao. Tổng nộp ngân sách Nhà nước là 34.046 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Về công tác lãnh đạo thực hiện đổi mới, tái cơ cấu VNPT theo Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Tập đoàn đã từng bước hoàn thành sắp xếp lại doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh - sản phẩm, đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp…

Bước sang nhiệm kỳ mới 2015 - 2020, VNPT đặt mục tiêu tổng quát là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ - Đột phá về năng lực cạnh tranh - Khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước". VNPT đặt mục tiêu để đạt được các mục tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 8%.năm, lợi nhuận đạt 15%/năm, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2020 đạt trên 10%.

Để đạt được mục tiêu kể trên, trong thời gian tới VNPT sẽ tập trung phát triển các dịch vụ mũi nhọn như di động, băng rộng, truyền hình trả tiền...; chuyển dịch cơ cấu dịch vụ truyền thống sang dịch vụ công nghệ thông tin, nội dung và giá trị gia tăng. Đồng thời, Tập đoàn sẽ thực hiện tái cấu trúc khối công nghiệp để tạo nền tảng phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có tính chiến lược, tạo được sự đột phá về thị trường và dịch vụ mới. Mục tiêu đặt ra là sản xuất công nghiệp trong nước đạt bình quân 2.000 tỷ/năm, xuất khẩu nước ngoài đạt 100 triệu USD đến năm 2020. Tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế, triển khai đầu tư ra nước ngoài ít nhất ba nước trong khu vực và thế giới.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất triển khai 3 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả các phương hướng và mục tiêu đã đề ra, bao gồm: Triển khai mô hình quản trị hiện đại nhằm tăng cường năng lực, đổi mới, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, đội ngũ cán bộ chủ chốt; Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sự đột phá về năng lực cạnh tranh; Triển khai kịp thời và đồng bộ các nhiệm vụ lớn, tạo tiền đề cho sự phát triển của Tập đoàn. Ngoài ra, Đại hội cũng đã thống nhất 7 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa XXIII và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II...

(Thanh Huyền)