VNPT rút ngắn "khoảng cách số" cho các địa phương.

 Chỉ từ đầu tháng 9 tới nay, VNPT liên tiếp ký kết hợp tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2014 - 2020 với 4 UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc, trong thời gian tới sẽ ký tiếp với một số tỉnh thành khác.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (bên trái) và Tổng Giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng (bên phải) ký kết hợp tác chiến lược giữa hai bên, vào ngày 4/9/2014Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (bên trái) và Tổng Giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng (bên phải) ký kết hợp tác chiến lược giữa hai bên, vào ngày 4/9/2014

Cụ thể, trong các ngày 4/9, 9/9, 11/9, 13/9 và 15/9, VNPT đã tiến hành ký kết hợp tác với UBND tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An và Hòa Bình.

Theo đó, VNPT và các UBND tỉnh kể trên sẽ hợp tác chiến lược về Xây dựng hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh; Ứng dụng CNTT để xây dựng Chính quyền điện tử của Tỉnh; Xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, Chính quyền điện tử và đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT cho Tỉnh.

Để đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của các tỉnh kể trên, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ Tỉnh đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT trên địa bàn. VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của Tỉnh trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông do VNPT cam kết hỗ trợ triển khai thực hiện.

VNPT sẽ hỗ trợ các tỉnh xây dựng đề án và cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với qui hoạch và định hướng của Tỉnh, bao gồm: Tư vấn hoàn thiện chính sách an toàn, an ninh thông tin; Kiện toàn qui trình quản lý, tổ chức phân loại thông tin và quản lý truy cập; Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, cung cấp giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu thiết lập Chính quyền điện tử tỉnh.

Còn chương trình hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và VNPT sẽ được triển khai trên 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT&TT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính phủ điện tử của Uỷ ban Dân tộc; Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban Dân tộc; Truyền thông công tác dân tộc, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT&TT.

Trong những năm qua, VNPT đã nỗ lực góp phần rút ngắn khoảng cách số, giúp đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa tiếp cận với thông tin và các dịch vụ viễn thông tiện ích có thể giúp đồng bào cải thiện cuộc sống. Do đó, việc ký Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc với Tập đoàn VNPT là bước đi có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng VT-CNTT&TT phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc. Hướng tới xây dựng một hệ thống chỉ đạo, điều hành hiện đại, thống nhất trong toàn bộ hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng dịch vụ CNTT&TT nhanh chóng, hiện đại phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong khi đó, các UBND tỉnh kể trên cũng đánh giá cao sự đóng góp của Tập đoàn VNPT đối với Tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả CNTT trong việc quản lý hành chính Nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử. Bên cạnh đó, đại diện các UBND tỉnh kể trên đều tin tưởng rằng, việc ký kết hợp tác giữa 2 bên sẽ tạo ra bước đột phá, chiến lược phát triển lâu dài về phát triển hệ thống VT-CNTT phục vụ các lĩnh vực KT-XH mà tỉnh có nhu cầu.

Tập đoàn VNPT cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh để triển khai thành công các ứng dụng CNTT, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước, quản trị doanh nghiệp; nâng cao dân trí, góp phần quan trọng xây dựng xã hội thông tin, dân chủ, minh bạch, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh trước năm 2020.

Trước đó trong tháng 8/2014, VNPT đã ký kết hợp tác với UBND tỉnh Điện Biên, Hà Nam. Chiều 17/9, VNPT cũng ký kết tiếp thỏa thuận Hợp tác chiến lược với UBND tỉnh Lào Cai.

Có thể nói với VNPT, việc triển khai chương trình hợp tác này là một cơ hội để VNPT tiếp tục khẳng định năng lực, thương hiệu và uy tín của mình trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ VT-CNTT&TT cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.

(Theo VnMedia)