VNPT sẽ trình đề án lập 3 Tổng công ty trong tháng 7/2014

Thông tin từ Tập đoàn VNPT cho biết, VNPT sẽ trình đề án thành lập 3 Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc là VNPT-Net, VNPT-Media và VNPT-VinaPhone trong tháng 7/2014. Đây là lộ trình nằm trong Đề án Tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014 - 2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Sau khi thành lập 3 tổng công ty, Tập đoàn VNPT sẽ chủ yếu nắm giữ nhiệm vụ quản lý tài chính, hoạch định chiến lược, kiểm tra, giám sát, khen thưởng. Việc sớm phân lớp, phân loại các dịch vụ, ngành nghề kinh doanh sẽ giúp hoạt động của Tập đoàn và các tổng công ty của VNPT không bị chồng chéo, có tính chuyên nghiệp, chuyên biệt và hiệu quả cao.

Trong đó, VNPT-Net sẽ quản lý các hạ tầng VTN, VTI, mạng lõi của VinaPhone, VDC, hạ tầng mạng của các viễn thông tỉnh. VNPT-VinaPhone sẽ đảm trách các loại hình kinh doanh gồm các ban kinh doanh của VNPT, VDC, VTN, VTI, các viễn thông tỉnh và một số ban liên quan đến kinh doanh trong số 18 Ban hiện có của VNPT. VNPT-Media đảm bảo cung cấp các dịch vụ về truyền thông, nội dung, với bộ phận chủ chốt là VASC, VDC, Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng của VNPT.

Cùng với việc xây dựng đề án thành lập 3 tổng công ty này, VNPT cũng đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về điều lệ hoạt động, trong đó xác định vốn điều lệ mới là 72.000 tỷ đồng cùng các cơ chế cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường cho VNPT. Nếu không có gì thay đổi, Điều lệ này sẽ được ban hành ngay trong tháng 8/2014.

(Thanh Huyền)