VNPT và HNX bắt tay hợp tác

Chiều qua (18/3), tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và  Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. Theo đó, VNPT sẽ phối hợp với HXN triển khai thoái vốn tại những doanh nghiệp VNPT không cần giữ cổ phần, vốn góp chi phối, khuyến khích các công ty có cổ phần của VNPT thực hiện đấu giá bán cổ phần và thoái vốn qua HNX.

Đại diện VNPT và HNX ký kết thỏa thuận hợp tác.Đại diện VNPT và HNX ký kết thỏa thuận hợp tác.
Cũng theo thỏa thuận, VNPT sẽ ưu tiên thoái vốn theo các phương thức giao dịch trên sàn đối với các công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, đôn đốc các công ty có vốn cổ phần của VNPT thực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.
 
Về phía HNX, chịu trách nhiệm hỗ trợ VNPT và các công ty có vốn cổ phần của VNPT trong việc xây dựng kế hoạch lộ trình và phương thức bán cổ phần theo đề án tái cơ cấu tập đoàn VNPT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. HNX cũng sẽ tư vấn , hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện bán đấu giá cổ phần và đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán…
 
Ngoài ra, hai bên sẽ còn hợp tác trong một số lĩnh vực  khác như trao đổi thông tin, nghiên cứu phát triển… Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng, thông qua việc ký kêt hợp tác sẽ thúc đẩy kế hoạch thoái vốn của VNPT, đẩy mạnh đưa cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc VNPT đã cổ phần hóa chưa niêm yết và đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, thực hiện đề án tái cơ cấu VNPT đã được Chính phủ phê duyệt.
 
Việc ký kết của VNPT và HNX nhằm thực hiện Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg  ngày 05/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thoái vốn,  bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, nhằm thúc đẩy việc thực hiện tái cơ cấu của VNPT, đưa cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc VNPT  đã cổ phần hóa lên niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán một cách có hệ thống.
 
(Thanh Huyền)