"Xã điện tử": Đích không xa của một tỉnh miền núi

Là một tỉnh có 6/9 huyện là huyện miền núi, tuy nhiên, Bắc Giang đang nỗ lực phấn đấu xây dựng một hệ thống kết nối chính quyền điện tử hiệu quả. VNPT cam kết cùng UBND tỉnh Bắc Giang sẽ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy sớm hoàn thành mục tiêu này.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long và 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái ký kết thỏa thuận hợp tácPhó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang, năm 2014, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bắc Giang vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, bảo đảm ANQP trên địa bàn tỉnh. Nổi bật như: Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai nhiều Đề án, Dự án đầu tư; ban hành bộ tiêu chí và đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT; tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng trạm BTS trên địa bàn...

Tranh thủ được sự ủng hộ của Bộ TT&TT, của UBND tỉnh tăng cường đầu tư về CNTT và truyền thông. Nhiều ngành, nhiều huyện dành kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT và nâng cấp Đài tuyền thanh. Tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước có chuyển biến mạnh mẽ, bước đầu hình thành mô hình chính quyền điện tử: 10 huyện, thành phố và 13/18 Sở, ngành đã triển khai Một cửa điện tử, 8 đơn vị sử dụng phần mềm Một cửa liên thông như: Sở LĐTB&XH đã liên thông tới 03 huyện; 07 huyện, thành phố liên thông đến cấp xã; 100% các Sở, ngành và UBND huyện cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, trong đó có 05 huyện triển khai liên thông tới cấp xã; hệ thống CNTT toàn tỉnh đã và đang được triển khai ứng dụng.

Theo kế hoạch của Sở TT&TT Bắc Giang, năm 2015, tỉnh Bắc Giang sẽ  tập trung sử dụng mạng chuyên dùng; hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống mạng WAN của tỉnh; đảm bảo 100% các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kết nối hệ thống cáp quang tới Trung tâm THDL của tỉnh đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông; xây dựng hệ thống chỉ đạo, điều hành qua thiết bị di động; đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị (mạng LAN, máy tính, máy in) trong các cấp, các ngành.

Ngoài ra, tỉnh còn đề ra một số mục tiêu cụ thể về ứng dụng công nghệ thông tin như:

Thứ nhất , tiếp tục  xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa điện tử :   Triển khai Một cửa điện tử đến 100% xã (năm 2015 triển khai 111 xã còn lại); nâng cao chất lượng Một cửa điện tử của các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; tiến hành tích hợp dữ liệu hệ thống Một cửa điện tử tỉnh-huyện-xã. 

Thứ hai , về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành:  Tỉnh sẽ thực hiện một số nhiệm vụ chủ đạo như sau:

Ứng dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc : 100% các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện sử dụng hiệu quả và lập được hồ sơ để quản lý công việc trên phần mềm; 100% các cơ quan cấp tỉnh liên thông phần mềm đến các đơn vị trực thuộc; 100% UBND cấp huyện liên thông phần mềm đến các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã.

Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử : Phấn đấu tỉ lệ văn bản đi gửi hoàn toàn bằng bản điện tử cấp Sở và đơn vị trực thuộc sở đạt 90%, UBND và các đơn vị cấp huyện đạt 90%, UBND và các ngành cấp xã đạt 85% (cấp xã chỉ tính văn bản gửi về cấp huyện); 100% các đơn vị trực thuộc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

Xây dựng hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh và Xây dựng mới Cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật là cổng giao dịch điện tử cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp (Citizens Sub Portal) đồng thời tích hợp, liên thông được các ứng dụng nghiệp vụ, là điểm truy cập duy nhất để cán bộ công chức của tỉnh tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh (Officers Sub Portal).

Triển khai chữ ký số cho các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã để phục vụ cho việc gửi nhận văn bản điện tử và tiếp nhận hồ sơ điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính công cho công dân.

Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như : CSDL về tài nguyên môi trường; CSDL tự nhiên, kinh tế, xã hội; CSDL ngành tư pháp; CSDL về công chứng; CSDL người có công; CSDL về quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội; CSDL quản lý về khoa học công nghệ….Xây dựng hệ thống quản lý khám chữa bệnh điện tử tập trung, quản lý công tác khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện, hình thành hệ thống thông tin-CSDL khám chữa bệnh thống nhất. 

Thứ ba, về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin :  Tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ an toàn, an ninh bảo mật cho các cán bộ chuyên trách CNTT, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ vận hành, quản trị Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; tiếp tục đào tạo về CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức xã để đảm bảo yêu cầu xây dựng “Xã điện tử”.

2015-2020: VNPT hợp tác cùng Bắc Giang để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Ngày 05/02, UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và công nghệ thông tin (VT&CNTT) giai đoạn 2015-2020. Đến dự, về phía Tỉnh Bắc Giang có Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, về phía VNPT có Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long, lãnh đạo các huyện, thành phố và một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Theo đó nội dung hợp tác, giai đoạn 2015-2020, tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn VNPT triển khai hợp tác trên 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT&CNTT và truyền thông đáp ứng nhu cầu triển khai xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành của Bắc Giang và phục vụ người dân, doanh nghiệp;  hợp tác trong lĩnh vực an toàn bảo mật, an ninh thông tin; đào tạo nguồn nhân lực VT&CNTT và truyền thông. Đây đều là những lĩnh vực mà Tỉnh Bắc Giang đang ưu tiên thực hiện trong năm 2015, hướng tới mô hình chính quyền điện tử.

Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trực thuộc và nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng VT&CNTT tại UBND tỉnh; tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc...

Về phía UBND tỉnh Bắc Giang, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT trong các bước triển khai theo nội dung đã ký kết; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết hợp tác... Qua đó góp phần đưa hệ thống thông tin điện tử của tỉnh ngày càng hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng khẳng định, thời gian qua, VNPT đã không ngừng nỗ lực xây dựng và triển khai các phần mềm phục vụ cho mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó đã ký kết hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT với 40 UBND tỉnh trong toàn quốc. Việc ký kết hợp tác  đã góp phần nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT của mỗi tỉnh. Tổng Giám đốc Trần Mạnh Hùng tin tưởng với sự hợp tác của tỉnh Bắc Giang, Tập đoàn VNPT sẽ triển khai thành công các nội dung ký kết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và cải cách hành chính, phục vụ chính quyền, người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải cũng cho biết, những năm qua, UBND tỉnh Bắc Giang luôn xác định việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn là nhiệm vụ cần thiết, góp phần đổi mới phong cách làm việc, thúc đẩy cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, hiện đại hóa quan hệ hành chính. Do vậy, tỉnh thường xuyên quan tâm, rà soát, đánh giá về chất lượng ứng dụng CNTT trong các địa phương, đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh  Bùi Văn Hải đề nghị các ban, ngành, địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch với lộ trình và các yêu cầu cụ thể để thực hiện. Các phần mềm tiên tiến được ứng dụng phải phát huy hiệu quả trên thực tế, phục vụ đời sống nhân dân, doanh nghiệp.

(Theo VnMedia)