ZDLRA - Giải pháp bảo vệ toàn diện cho Oracle Database

(eFinance Online) - Các giải pháp bảo vệ dữ liệu hiện nay không đáp ứng được các yêu cầu của các cơ sở dữ liệu quan trọng. Dữ liệu không được bảo vệ trong khoảng 1 ngày làm việc (tới bản sao lưu gần nhất) và gây tải lớn lên máy chủ trong lúc backup, thất bại trong việc đảm bảo khả năng khôi phục (mức CSDL) và không thể mở rộng để đáp ứng yêu cầu mở rộng CSDL. 
ZDLRA là giải pháp bảo vệ dữ liệu đột phá có tích hợp chặt chẽ với CSDL Oracle.ZDLRA là giải pháp bảo vệ dữ liệu đột phá có tích hợp chặt chẽ với CSDL Oracle.

Cơ bản là chúng coi CSDL như các bản sao của các file không liên kết, không phải như một hệ thống giao dịch với các đòi hỏi về tính toàn vẹn và hiệu năng.

Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) là giải pháp bảo vệ dữ liệu đột phá có tích hợp chặt chẽ với CSDL Oracle với mục tiêu giải quyết các yêu cầu trên. Nó loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất mát dữ liệu giữa các lần backup và giảm một phần rất lớn tải trên máy chủ production phục vụ việc backup.

Thêm vào đó, Recovery Appliance có thể mở rộng dễ dàng để bảo vệ tới hàng nghìn CSDL, đảm bảo kiểm soát tính hợp lệ, toàn vẹn của dữ liệu từ đầu đến cuối và cho phép các chế độ bảo vệ toàn diện cho các bản sao lưu từ backup ra đĩa, ra tape và nhân bản sang trung tâm dữ liệu ở xa.

Các tính năng chính:

- Truyền dữ liệu thời gian thực: Real-time redo transport. Cho phép bảo vệ tới giao dịch cuối cùng vừa thực hiện trên CSDL

- Tự động lưu trữ tới tape

- Kiểm soát tính hợp lệ, toàn vẹn của dữ liệu từ đầu đến cuối

- Chiến lược backup incremental mãi mãi

- Tối ưu, tiết kiệm lưu trữ với công nghệ virtual full backup

- Đẩy tải backup tới ZDLRA

- Các chính sách backup ở mức CSDL

- Quản lý vùng trống hiểu được CSDL

- Kiến trúc mở rộng theo quy mô Cloud - mở rộng không giới hạn

- Quản lý và điều khiển hợp nhất - chung công cụ quản lý với CSDL Oracle

Các lợi ích chính:

Loại bỏ hoàn toàn mất mát dữ liệu

- Tối thiểu ảnh hưởng của việc backup tới hệ thống sản xuất

- Khả năng khôi phục ở mức CSDL - không phải ở mức file system

- Bảo vệ dữ liệu quy mô Cloud

ZDLRA - Giải pháp bảo vệ toàn diện cho Oracle Database ảnh 1 Oracle ZDLRA cho phép bảo vệ tới giao dịch cuối cùng vừa thực hiện trên CSDL.
Hiệu năng:
- Một full rack hỗ trợ 120TB/hr cho backup (virtual full backup). Tốc độ này vượt xa các sản phẩm khác trên thị trường và chỉ nó mới có khả năng này vì RA chỉ cần đọc, gửi và xử lý các dữ liệu thay đổi và vì vậy thực hiện ít hơn nhiều các công việc mà các sản phẩm khác phải làm.
- Một full rack có thể tiếp nhận dữ liệu Delta ở mức 12TB/hr. Hay nói cách khác nó có thể nhận 12TB/hr các dữ liệu thay đổi và chuyển thành 120TB/hr của virtual backup. Nó có khả năng khôi phục ở tốc độ 12TB/hr…

(PV)