1 triệu hộ gia đình khó khăn được miễn phí sử dụng các dịch vụ viễn thông

Vừa qua, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông với kinh phí thực hiện khoảng 7.000 tỷ đồng đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt. Theo đó, hơn 1 triệu hộ gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn có thuê bao điện thoại cố định và mọi người dân sẽ được truy nhập miễn phí khi sử dụng các dịch vụ viễn thông bắt buộc.

Ảnh minh họa. (nguồn Internet)Ảnh minh họa. (nguồn Internet)

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2005 - 2010 được đề ra với mục tiêu rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet giữa các vùng, miền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kích cầu đầu tư, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng…

Cụ thể, Chương trình sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân sử dụng dịch vụ viễn thông công ích bao gồm: cước sử dụng dịch vụ điện thoại cho chủ thuê bao điện thoại cố định phát triển mới là các hộ gia đình tại các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ; kinh phí trang bị máy tính để lắp đặt thuê bao Internet và cước sử dụng dịch vụ cho các hộ gia đình tại các xã thuộc các huyện có mật độ thuê bao Internet theo hộ gia đình dưới 2%;…

Đối với doanh nghiệp, Chương trình hỗ trợ một phần kinh phí duy trì các điểm truy nhập Internet công cộng phát triển mới tại các xã thuộc 69 huyện nghèo, các đảo xa bờ, các đồn biên phòng…

(TH)