10 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 134,62 tỷ USD

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Công Thương, tháng 10/2015, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) của nước ta ước đạt 14,4 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng 9 và tăng 2,7% so với tháng 10/2014. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng 9 và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính chung 10 tháng năm 2015, KNXK ước đạt 134,62 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với tăng 10,5 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 39,5 tỷ USD, chiếm 29,3% tổng KNXK của cả nước, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước. KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 95,1 tỷ USD, chiếm 70,7% tổng KNXK của cả nước, tăng 14,3%. Nếu không kể dầu thô KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 91,8 tỷ USD tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản ước đạt 16,9 tỷ USD, chiếm 12,6% trong tổng KNXK, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với giảm 1,82 tỷ USD). Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt gần 4,2 tỷ USD, chiếm 3,1% trong tổng KNXK, giảm 46,5% so với cùng kỳ năm 2014, tương đương với giảm 3,65 tỷ USD. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt gần 106,1 tỷ USD, chiếm 78,8% trong tổng KNXK, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2014, tương đương với tăng gần 15,9 tỷ USD. Nhóm hàng hóa khác ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 1,5% và chiếm tỷ trọng 5,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về giá xuất khẩu, 10 tháng năm 2015, giá bình quân xuất khẩu của một số mặt hàng tăng, như: nhân điều tăng 11,1%; hạt tiêu tăng 25,2%; than đá tăng 41,8%. Một số mặt hàng có giá giảm mạnh như: dầu thô giảm 49%; chất dẻo nguyên liệu giảm 23,2%; xăng dầu giảm 42,6%...

Do giá xuất khẩu của một số mặt hàng trong nhóm hàng nông sản giảm đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm khoảng 1,82 tỷ USD; nhóm nhiên liệu, khoảng sản có giá xuất khẩu bình quân và lượng xuất khẩu bình quân giảm tương đối sâu, do vậy kim ngạch xuất khẩu của nhóm bị ảnh hưởng giảm khoảng 3,65 tỷ USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu có lượng xuất khẩu tăng khá: sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 23,5%; xăng dầu tăng 27,4%, chất dẻo nguyên liệu tăng 23,2%... Một số mặt hàng có lượng xuất khẩu giảm như: cà phê giảm 28,9%; than đá giảm 75,8%; phân bón các loại giảm 26,2%... Như vậy, 10 tháng năm 2015, tính chung do biến động về giá và lượng của nhóm mặt hàng nông sản và khoáng sản là những mặt hàng tính được về giá và lượng làm KNXK giảm khoảng 5,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 10 tháng năm 2015, ước xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 18% và chiếm tỷ trọng 20,6%; xuất khẩu vào EU tăng 11,9% và chiếm tỷ trọng 18,8%; xuất khẩu vào ASEAN giảm 2,9% và chiếm tỷ trọng 11,4%; xuất khẩu vào Nhật Bản giảm 5,2% và chiếm tỷ trọng 8,6%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 12% và chiếm tỷ trọng 10,3%.

(Thanh Huyền)