10 tháng năm 2013 thâm hụt thương mại của Việt Nam gần 145,5 triệu USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 của tháng 10/2013 (từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2013) đạt gần 13,6  tỷ USD, tăng mạnh 16,8% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10 năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 10/2013 lên 25,12 tỷ USD, tăng 12% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 12,61 tỷ USD, tăng 12,8% và nhập khẩu đạt 12,51  tỷ USD, tăng 11% so với kết quả thực hiện trong tháng 9/2013.
 
Trong kỳ 2 tháng 10/2013, mặc dù cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 241,2 triệu USD, nhưng cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong 10 tháng tính từ đầu năm 2013 lại thâm hụt ở mức gần 145,5 triệu USD.
 
Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối của tháng 10/2013 đạt gần 6,9 tỷ USD, tăng mạnh 20% (tương ứng tăng gần 1,15 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện của nửa đầu của tháng 10/2013.
 
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 10/2013 tăng cao so với nửa đầu tháng 10 chủ yếu do tăng xuất khẩu các nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng gần 295 triệu USD; dầu thô tăng 216,6 triệu USD; giày dép các tăng 174,12 triệu USD; hàng thủy sản tăng 145,2 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện loại tăng 116,1 triệu USD; hàng dệt may tăng gần 104 triệu USD;... Tuy nhiên, trong kỳ 2 tháng 10/2013 cao su và sắt thép các loại là hai nhóm hàng lại có mức suy giảm so với kỳ trước, mức giảm của hai nhóm hàng này lần lượt là giảm 17 triệu USD và giảm 11 triệu USD.
 
Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/10/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 108,72 tỷ USD, tăng gần 16% về mặt số tương đối so với kết quả thực hiện của 10 tháng năm 2012, tăng tương ứng gần 15 tỷ USD về số tuyệt đối.
 
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2013 đạt 6,7 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 795,4  triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 của tháng 10/2013. So với kết quả thực hiện nửa đầu tháng 10/2013, số liệu báo cáo trong kỳ này ghi nhận một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng như: Máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng gần 152 triệu USD; vải các loại tăng 150 triệu USD; sắt thép các loại tăng 92,4 triệu USD; dầu thô tăng gần 91 triệu USD…
 
(Phương An - tổng hợp từ Tổng cục Hải quan)