10 tháng: Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN bằng 80,7% kế hoạch năm

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10 ước tính đạt 19,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm: vốn Trung ương 3,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 15,7 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,7% kế hoạch năm và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2012.

 Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 33,6 nghìn tỷ đồng, bằng 83,8% kế hoạch năm và giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 6.053 tỷ đồng, bằng 96,4% và giảm 4,8%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3.565 tỷ đồng, bằng 81,5% và giảm7,2%; Bộ Xây dựng 1.097 tỷ đồng, bằng 62,3% và giảm 23,5%; Bộ Y tế 603 tỷ đồng, bằng 69,9% và giảm 31,4%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 484 tỷ đồng, bằng 69,4% và giảm 34,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 393 tỷ đồng, bằng 78,5% và giảm 22,3%; Bộ Công Thương 250 tỷ đồng, bằng 92,2% và giảm 31%.

Vốn địa phương quản lý đạt 129,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2012. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 20 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% kế hoạch năm và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2012; thành phố Hồ Chí Minh 13,4 nghìn tỷ đồng, bằng 78% và tăng 7,4%; Đà Nẵng 4,7 nghìn tỷ đồng, bằng 62,1% và giảm 33,9%; Quảng Ninh 3,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,3% và tăng 9%; Vĩnh Phúc 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 108,2% và tăng 14,4%; Nghệ An 3 nghìn tỷ đồng, bằng 136,9% và giảm 5,2%; Thanh Hóa 3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,3% và giảm 6,3%; Bình Dương 2,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,3% và tăng 10,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% và tăng 8,4%; Kiên Giang 2,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6% và tăng 6,4%.

(T.Hương)