11 tháng: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7%

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Công Thương, tháng 11/2015, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 11 tháng năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ hai năm gần đây.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng 10,1%, ngành khai khoáng tăng 8,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,5%.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 38,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 28%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 17,4%; dệt tăng 15,1%. Một số ngành có mức tăng thấp: Khai thác than cứng và than non tăng 5,2%; sản xuất thuốc lá tăng 4,3%; sản xuất trang phục tăng 5,8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 3,5%.

Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành: điện sản xuất tăng 12%; xăng, dầu các loại tăng 22,7%; điện thoại di động tăng 38,7%; tivi tăng 51,1%; ôtô tăng 55,6%…Một số sản phẩm tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như: phân đạm ure tăng 2,7%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 2,2%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 3,7%; xe máy giảm 11,8%...

Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 10 tháng năm 2015, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2014 (cùng kỳ năm 2014 tăng 10,8%).

Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 51,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 26,9%; sản xuất kim loại tăng 24%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12,8%... Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất thuốc lá tăng 1,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 1,5%; dệt tăng 3%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1%.

Tình hình tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tại thời điểm 01 tháng 11 năm 2015, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7% so với cùng thời điểm năm 2014 (thấp hơn 0,5 điểm phần trăm của cùng thời điểm năm 2014).

Trong đó, chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 11%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 24%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 57%;... Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung: sản xuất đồ uống tăng 48,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 34,8%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 53,6%;  sản xuất xe có động cơ tăng 45,8%...

(Thanh Huyền)