11 tháng năm 2015: Tổng kim ngạch XNK đạt gấn 299,35 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 11/2015 đạt gần 27,52 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước; trong đó trị giá xuất khẩu là 13,89 tỷ USD, giảm 2,9% và trị giá nhập khẩu là 13,63 tỷ USD, giảm 1,3%. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong tháng 11/2015, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 263 triệu USD, là tháng xuất siêu thứ 4 trong năm 2015. Trong 11 tháng/2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gấn 299,35  tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất hàng hóa đạt 148,24 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu hàng hóa là 151,11 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 11/2015, cán cân thương mại hàng hóa   thâm hụt 2,87 tỷ USD, tương đương 1,9% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước (ngược lại so với xu hướng thặng dư 3,3 tỷ của 11 tháng/2014).

Nhập siêu trong 11 tháng năm 2015 từ khối các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước (doanh nghiệp trong nước) với mức thâm hụt 14,91 tỷ USD (xuất khẩu đạt 46,71 tỷ USD, giảm 9,4% và nhập khẩu là 61,6 tỷ USD, tăng 6,8%). Khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng/2015 xuất siêu 12,04 tỷ USD với trị giá xuất khẩu đạt 101,53 tỷ USD, tăng 18,3% và nhập khẩu đạt 89,48 tỷ USD, tăng 17,2%.

11 tháng năm 2015, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với hầu hết các châu lục đều tăng so với cùng kỳ năm 2014 (trừ Châu Đại Dương), trong đó tăng mạnh nhất ở Châu Mỹ (tăng 19,3%) và Châu Phi (tăng 10,9%).

Tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu Á 11 tháng năm 2015 đạt 195,78 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2014 và là châu lục chiếm tỷ trọng cao nhất (65,4%) trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Tiếp theo là xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước châu Mỹ đạt kim ngạch 50,55 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước; với châu Âu đạt 42,85 tỷ USD, tăng 10,5%; châu Đại Dương đạt 5,34 tỷ USD, giảm 16,6%; châu Phi đạt 4,83 tỷ USD, tăng 10,9%.

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)