11 tháng, Nhật Bản đầu tư 1,72 tỷ USD vào Việt Nam

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng năm 2015, Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 1,72 tỷ USD, với 281 dự án cấp mới và 129 dự án tăng vốn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong 11 tháng năm 2015 Nhật Bản đã đầu tư vào 32/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó, Quảng Ninh thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản trong 11 tháng nhất với tổng vốn đăng là 343,65 triệu USD (chiếm 20% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ hai là Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng số vốn đầu tư là 169,8 triệu USD (chiếm 9,8% tổng vốn đầu tư). Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng số vốn là 146,4 triệu USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các địa phương khác.

Các nhà đầu tư của Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam theo các hình thức: Hình thức 100% vốn nước ngoài với 233 dự án cấp mới và 115 dự án tăng vốn với tổng số vốn là 1,3 tỷ USD chiếm 75,6% tổng vốn đầu tư, đứng vị trí thứ hai là hình thức hợp đồng BOT với 1 dự án nhưng số vốn là 343,65 triệu USD chiếm gần 20% tổng vốn đầu tư, hình thức liên doanh với 46 dự án cấp mới và 13 dự án tăng vốn với số vốn là 74,84 triệu USD chiếm 4,3% tổng vốn đầu tư, hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm số vốn ít nhất là 1,8 triệu USD chiếm 0,1% tổng vốn đầu tư trong 11 tháng năm 2015.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất với 99 dự án cấp mới và 77 dự án tăng vốn với tổng số vốn đăng ký là 922,9 triệu USD (chiếm 53,5% tổng vốn đầu tư), đứng thứ 2 là lĩnh vực xây dựng có 8 dự án cấp mới và 1 dự án tăng vốn với tổng số vốn là 355,9 triệu USD (chiếm 20,6% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn đầu tư là 146,84 triệu USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư). Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác.

Trong 11 tháng đầu năm, Nhật Bản đã có nhiều dự án lớn tại Việt Nam như: dự án Xây dựng Cầu Bạch Đằng, dự án Công ty TNHH NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án chăn nuôi, chế biến thỏ công nghệ cao, dự án Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc...

(T.Ngà)