11 tháng: Trao đổi thương mại Việt Nam-Pakistan đạt 521,9 triệu USD

Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Pakistan 11 tháng năm 2015 đạt 521,9 triệu USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu đạt 373,8 triệu USD, tăng 49,8% và nhập khẩu đạt 148,1 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 11 tháng năm 2015 sang Pakistan tăng mạnh về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Trong cơ cấu xuất khẩu sang Pakistan, kim ngạch của mặt hàng nông sản chủ lực là hạt điều tăng là 38,2%. Những nhóm hàng chủ lực khác có mức tăng trưởng trong kỳ năm 2015 về giá trị xuất khẩu là thủy sản (6,2%), sắt thép các loại (69,5%), xơ, sợi dệt các loại (4,4%).

Về nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan, kim ngạch 11 tháng năm 2015 tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2014. Mức tăng này chủ yếu do doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu các mặt hàng phục vụ cho ngành sản xuất dệt may, da giầy như xơ, sợi dệt các loại (46,3%), vải các loại (38,3%)...

(NQ)