15 ngày đầu tháng 01/2013, kim ngạch xuất khẩu tăng 623 triệu USD

Tổng cục Hải quan vừa công bố tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 01/2013 (từ 01/01 đến 15/01) đạt 9,74 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2012. Như vậy, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục xu hướng xuất siêu của năm trước. Mức xuất siêu trong kì 1 tháng 01/2013 là 139 triệu USD (15 ngày đầu tháng 01/2012 xuất siêu 242 triệu USD).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 01/2013 đạt 4,94 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa đầu tháng 01/2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 623 triệu USD so với cùng kỳ năm 2012, trong đó tăng mạnh nhất là các nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện tăng 245 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 145 triệu USD; hàng dệt may tăng 56 triệu USD…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 2,94 tỷ USD, tăng 19,5% so với 15 ngày đầu tháng 01/2012 và chiếm gần 60% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 01/2013 đạt 4,8 tỷ USD, tăng 17,9%  so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 01/2013 tăng 727 triệu USD so với nửa đầu tháng 01/2012; trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 278 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 160 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 114 triệu USD; nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 114 triệu USD…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 01/2013 đạt 2,71 tỷ USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)