2 tháng đầu năm 2016: Tổng kim ngạch XNK của cả nước đạt 46,69 tỷ USD

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2016 (từ 16/02/2016 đến 29/02/2016) đạt 13,25 tỷ USD, tăng 84,5% tương ứng tăng 6,07 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 02/2016 (do số ngày làm việc của kỳ 2 tháng 2 nhiều hơn số ngày làm việc trong nửa đầu của tháng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, XNK của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 8,9 tỷ USD, tăng 81,3% tương ứng tăng 4 tỷ USD so với nửa đầu tháng 02/2016.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 02/2016 đã đưa tổng kim ngạch XNK của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2016 đạt 46,69 tỷ USD, giảm 1,5% tương ứng giảm 701 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, tổng kim ngạch XNK của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 30,37 tỷ USD, tăng 0,6% tương ứng tăng 172 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015.

Trong kỳ 2 tháng 02/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 53 triệu USD, dẫn đến cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 676 triệu USD trong 2 tháng đầu năm.  

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2016 đạt 6,6 tỷ USD, tăng 87,5% (tương ứng tăng 3,08 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 02/2016.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 02/2016 tăng so với kỳ 1 tháng 02/2016 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 927 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 303 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 206 triệu USD; giầy dép các loại tăng gần 171 triệu USD; hàng dệt may tăng 113 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 108 triệu USD.

Như vậy, tính đến hết tháng 02 năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 23,68 tỷ USD tăng 3%  tương ứng tăng 688 triệu USD  so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 02/2016 đạt 4,88 tỷ USD, tăng 1,96 lần  tương ứng tăng  2,4 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 02/2016, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2016 của nhóm các doanh nghiệp này lên  16,6 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2016 đạt 6,65 tỷ USD, tăng 81,7% (tương ứng tăng 2,99 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 02/2016.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 02/2016 tăng so với kỳ 1 tháng 02/2016 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 568 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 269 triệu USD; vải các loại tăng 151 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 142 triệu USD; sắt thép các loại tăng 133 triệu USD...

Như vậy, tính đến hết tháng 02/2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 23 tỷ USD, giảm 5,7% (tương ứng giảm 1,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 4,03 tỷ USD, tăng 65,7%  tương ứng tăng 1,6 tỷ USD  so với kỳ 1 tháng 02/2016, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong tháng 02/2016 đạt 13,77 tỷ USD, giảm 6,4% tương ứng giảm 942 triệu USD so với tháng 02/2015.

(PA - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)