2 tháng: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 11,6% kế hoạch

2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 20.859 tỷ đồng, bằng 11,6% kế hoạch năm và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 4.015 tỷ đồng, bằng 10,2% kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 627 tỷ đồng, bằng 13,8% và giảm 6,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 324 tỷ đồng, bằng 9,3% và tăng 2,1%...

Vốn địa phương quản lý đạt 16.844 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch năm và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 11.986 tỷ đồng, bằng 11,6% và tăng 1,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 3755 tỷ đồng, bằng 12,2% và giảm 9,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1103 tỷ đồng, bằng 16,8% và tăng 1,2%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2.415 tỷ đồng, bằng 10,3% kế hoạch năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 922 tỷ đồng, bằng 5,5% và tăng 2,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu 760 tỷ đồng, bằng 16,9% và tăng 22,5%; Đà Nẵng 589 tỷ đồng, bằng 17,6% và giảm 17,4%...

Riêng trong tháng 2, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 9.234 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 1.669 tỷ đồng; vốn địa phương 7.565 tỷ đồng.

(HTH)