2013: TP. HCM dự toán thu ngân sách 236.830 tỷ đồng

Cổng thông tin Chính phủ đưa tin, tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2013. Theo đó, thành phố dự toán số thu ngân sách năm 2013 là 236.830 tỷ đồng.

Một góc TP.HCM năm 2011.Một góc TP.HCM năm 2011.

Năm 2012, dù gặp nhiều khó khăn, kinh tế của thành phố vẫn có mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn ước tăng 9,2% so với năm 2011, bằng 1,83 lần mức tăng chung của cả nước. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng thu ngân sách nhà nước vẫn đạt 216.909 tỷ đồng, bằng 100,28% dự toán và tăng 9,6% so với năm 2011. Chỉ số CPI được kiềm chế ở mức 4,07%, thấp hơn nhiều so với mức tăng chung của cả nước là 6,81%.

Năm 2013 được lãnh đạo TP.HCM đánh giá còn nhiều khó khăn và có nhiều biến động. Do đó, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu các ngành, các cấp cần thực hiện đó là tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô cùng với việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; quản lý tốt công tác xây dựng và phát triển đô thị theo hướng bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tăng đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ…

Năm 2013, TP.HCM đề ra 29 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể như: phấn đấu GDP tăng 9,5-10%, đạt giá trị từ 684.700 - 686.700 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 13,5%; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn tốc độ tăng của cả nước; giải quyết việc làm cho 265.000 lao động; diện tích nhà ở bình quân 16,4 m2/người; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giảm còn 2,32%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 236.830 tỷ đồng.

(NP)