2017: phấn đấu kim ngạch điện tử đạt 40 tỷ USD

Tại Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn Điện tử thế giới Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng đến 2017, tổng giá trị xuất khẩu của ngành điện tử có thể đạt 40 tỷ USD.  

2017: phấn đấu kim ngạch điện tử đạt 40 tỷ USD (ảnh TN).2017: phấn đấu kim ngạch điện tử đạt 40 tỷ USD (ảnh TN).

Năm 2012, xuất khẩu điện tử Việt Nam đạt 20,5 tỷ USD sản phẩm, chiếm 18% kim ngạch xuất khẩu của cả nước và lần đầu tiên đưa sản phẩm điện tử (vượt xuất khẩu dầu thô) trở thành ngành hàng xuất khẩu lớn nhất nước.

Do vậy, trước kỳ vọng 40 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu Phó Thủ tướng nhận định, nếu so với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam là nước đi sau trong ngành công nghiệp điện tử và vẫn còn rất non trẻ (các hoạt động bắt đầu từ năm 2004).

Do vậy, những sự kiện như Diễn dàn Điện tử thế giới là cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp (DN) điện tử trong nước nắm bắt thông tin, học hỏi và hợp tác với DN nước ngoài, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 40 tỷ USD đến năm 2017. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Việt Nam cần 10 năm nữa để phát triển toàn diện nền công nghiệp điện tử...

(NP)