4 tháng năm 2013, Việt Nam dự kiến nhập siêu 722 triệu USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2013 ước đạt 20,4 tỷ USD, giảm 9,8% so với tháng 3/2013; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 9,7 tỷ USD, giảm 12,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 10,7 tỷ USD, giảm 7,6%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong 4 tháng năm 2013, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt gần 79,65 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 39,46 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2012; tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 40,19 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2012.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2013 ước tính thâm hụt 1 tỷ USD, tỷ lệ nhập khẩu cao hơn tỷ lệ xuất khẩu là 10,3%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2013, Việt Nam dự kiến nhập siêu 722 triệu USD, tỷ lệ nhập khẩu cao hơn tỷ lệ xuất khẩu là 1,8%.

(Cát Tường)