4 tháng năm 2014: Cán cân thương mại hàng hoá thặng dư 2,05 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 4/2014 là 25,33 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 13,07 tỷ USD, tăng 6,5% và nhập khẩu là 12,26 tỷ USD, giảm nhẹ 1,7%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 4/2014 đạt mức thặng dư 810 triệu USD. Tính đến hết tháng 4/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 90,97 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó xuất khẩu là 46,51 tỷ USD, tăng 18,9% và nhập khẩu là 44,46 tỷ USD, tăng 12,2%. Cán cân thương mại hàng hoá 4 tháng năm 2014 thặng dư 2,05 tỷ USD.

Khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa  trong 4 tháng năm 2014 là 54,4 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 28,94 tỷ USD, tăng 23% và nhập khẩu là 25,46 tỷ USD, tăng 14,3%. Khu vực các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng năm 2014 là gần 36,57 tỷ USD, tăng 11,1% so với 4 tháng năm 2013. Trong đó, trị giá xuất khẩu là gần 17,57 tỷ USD, tăng 12,8% và nhập khẩu là 19 tỷ USD, tăng 9,6%. 

(Phương An - tổng hợp từ Tổng cục Hải quan)