4 tháng năm 2015: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 101,5 tỷ USD

Đó là số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan vừa công bố. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 4/2015 đạt 26,55 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu là 13,35 tỷ USD nhỉnh hơn 0,02% so với tháng trước và nhập khẩu là 13,2 tỷ USD, giảm 10,4% (tương ứng giảm 1,54 tỷ USD).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cán cân thương mại hàng hoá trong tháng thặng dư 148 triệu USD.

4 tháng đầu năm 2015, xuất nhập khẩu đã đạt được kim ngạch gần 101,5 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu 4 tháng/2015 đạt gần 49,7 tỷ USD, tăng 6,9% và nhập khẩu gần 51,8 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2014. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,1 tỷ USD, bằng 4,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,1 tỷ USD).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong 4 tháng năm 2015 đạt 64,91 tỷ USD, tăng 19,4% (tương ứng tăng 10,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014; trong đó kim ngạch xuất khẩu là 33,63 tỷ USD, tăng 16,3% và kim ngạch nhập khẩu là 31,28 tỷ USD, tăng 23,1%.

Khu vực doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước (doanh nghiệp trong nước) đạt kim ngạch gần 36,6 tỷ USD, bằng với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt gần 16,07 tỷ USD, giảm 8,6% và nhập khẩu là 20,49 tỷ USD, tăng 8%.

Cán cân thương mại vẫn theo xu hướng thặng dư ở khối các doanh nghiệp FDI và thâm hụt ở khối các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể: trong 4 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại của khối doanh nghiệp FDI có mức thặng dư là 2,35 tỷ USD, giảm 33,1%; trong khi đó, cán cân thương mại của khối các doanh nghiệp trong nước thâm hụt tới 4,43 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

(P.An - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)