5 tháng đầu năm: IIP tăng 5,6%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tính tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2013 (cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với mức tăng của cùng kỳ năm trước).
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đóng góp vào chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp, chỉ số sản xuất của ngành chế biến, chế tạo tăng 7,5%, chiếm 5,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung; sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 6,1%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai thác tiếp tục giảm ở mức 2,1%, làm giảm 0,5 điểm phần trăm trong mức tăng chung toàn ngành. So với mức tăng của cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất ngành chế biến, chế tạo 5 tháng có mức tăng cao hơn 2,2 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện có mức tăng cao hơn 1,9 điểm phần trăm.

Một số ngành có chỉ số sản xuất 5 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là Dệt tăng 21,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 20,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 18,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 14,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 12,4%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 11,9%; sản xuất trang phục tăng 11,9%. 

Tuy nhiên, vẫn có một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm là sản xuất đồ uống tăng 6,5%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 4,3%; sản xuất kim loại tăng 4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 3,2%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 2,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 1,3%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 1,7%; khai thác than cứng và than non giảm 5,2%; sản xuất thuốc lá giảm 10%.

Cũng theo cơ quan thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2013 của Hải Phòng vẫn tiếp tục đứng thứ nhất khi tăng 11,7%, Quảng Nam đã "ngoi" lên vị trí thứ 2 với mức tăng 11,2%, nhường top 2 cho Quảng Nam, Đà Nẵng tụt xuống vị trí thứ 3 với mức tăng 10,1% (giảm 0,7% so với tháng trước). Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương lần lượt có mức tăng tương ứng là 5,2%; 7,5%; 5,3%;3,8% và 7,4%...Trong khi đó, Quảng Ninh và Quảng Ngãi vẫn tiếp tục là hai địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm tương ứng là 0,2% và 11,6%. Tháng trước, IIP của 2 tỉnh này cũng giảm 0,4% và 0,2%.

Tiêu thụ và tồn kho ngành chế biến, chế tạo tăng

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 4/2014 tăng 3,7% so với tháng trước tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành này tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành có chỉ số tiêu thụ 4 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2013 là sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 16,5%; sản xuất thiết bị điện tăng 15,9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 15%; sản xuất xe có động cơ tăng 13,9%.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm là Dệt tăng 7,5%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 7,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic tăng 7,3%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 5,3%; sản xuất kim loại tăng 4,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 4,3%; sản xuất đồ uống tăng 3,3%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 1,4%; sản xuất thuốc lá giảm 9,3%.

Tại thời điểm 01/5/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,6% so với cùng thời điểm năm 2013, cao hơn mức tăng 12,3% của cùng thời điểm năm trước và thấp hơn mức tăng 13,9% của cùng thời điểm tháng trước.

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm là Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,3%; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic tăng 1,4%; sản xuất thiết bị điện tăng 0,7%; dệt giảm 1,4%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 8,2%; sản xuất xe có động cơ giảm 21,5%. Thậm chí, có một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung như Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 42,6%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 48%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 131%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 157,7%.

Tính chung, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 4 tháng đầu năm nay là 78,7%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao là sản xuất giường, tủ, bàn ghế 92,8%; sản xuất kim loại 93,9%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 138,1%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 168,3%.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2014 tăng 3,5% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,2%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,7% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,5%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,8%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 3,4%; công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,6%.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp của Bắc Ninh tăng cao nhất với mức 16,3%, tiếp sau đó là Quảng Ngãi tăng 12,7%. thành phố Hồ Chí Minh tăng 1%; Đồng Nai tăng 1,8%; Bình Dương giảm 2%; Hà Nội tăng 1%; Hải Phòng tăng 2,6%; Vĩnh Phúc tăng 5,5%; Cần Thơ giảm 0,1%; Hải Dương tăng 2,5%; Đà Nẵng tăng 3,5%; Bà Rịa- Vũng Tàu tăng 3,5%; Quảng Ninh tăng 3,2%; Quảng Nam tăng 5,8%...Đáng chú ý nhất là trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm của Quảng Ngãi giảm liên tục từ mức 0,2% trong tháng 4 xuống 11,6% tháng 5 thì chỉ số sử dụng lao động của địa phương này là khá cao, tương đương tăng 12,7%.

(T.Hương)