5 tháng đầu năm: Tổng thu NSNN TP.Hà Nội đạt 49% dự toán

Theo số liệu thống kê từ Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố ước 5 tháng là 62.169 tỷ đồng, đạt 49% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu NSNN trên địa bàn quận, huyện, xã, phường ước thực hiện 5 tháng đầu năm là 15.183,2 tỷ đồng, đạt 55% dự toán Thành phố giao.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, các khoản thu đạt tỷ lệ khá là: thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 58%; lệ phí trước bạ đạt 44%; thuế thu nhập cá nhân đạt 71%. Tuy nhiên có một số khoản thu đạt tỷ lệ thấp, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách như tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 23%; tiền sử dụng đất đạt 21%.

Theo đánh giá, kết quả thu NSNN 5 tháng đầu năm đã cơ bản đảm bảo nguồn cân đối nhiệm vụ chi ngân sách QHXP; đáp ứng nhu cầu kinh phí cho các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ chi được bình thường và kịp thời, đặc biệt là các khoản chi an sinh xã hội, bức xúc dân sinh.

Đẩy mạnh xử lý nợ XDCB

Tính đến 31/12/2013 có 18 quận, huyện, thị xã còn nợ đọng XDCB với tổng số tiền 1.921.763 triệu đồng, tương ứng 2.027 dự án (cấp huyện là 1.249.942 triệu với 1.109 dự án; cấp xã là 671.821 triệu với 918 dự án). Được biết, năm 2013 tình hình đấu giá đất gặp khó khăn, số thu đạt thấp, nhiều địa phương tổ chức đấu giá không thành công nên ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn đầu tư XDCB và kế hoạch vốn dự kiến xử lý nợ XDCB của ngân sách huyện, xã. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính, đến nay các quận, huyện, thị xã đã chủ động ưu tiên bố trí nguồn vốn theo phân cấp để xử lý nợ được 1.038 dự án với kinh phí 877.785 triệu đồng, đạt 46% tổng số nợ.

Cũng theo báo cáo của 29 đơn vị, tổng số các dự án do quận, huyện, thị xã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành năm 2013 là 2.201 dự án với giá trị 7.408.936 triệu đồng, giảm trừ 199.634 triệu đồng.

Công tác sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được đẩy mạnh với 6.578 cơ sở của 24 quận, huyện đã được Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý với tổng diện tích đất là 17.547.681 m2 và 322.698 m2 diện tích nhà.

Tuy nhiên, việc quản lý nguồn thu từ quỹ đất công, đất công ích còn một số tồn tại hạn chế như nhiều nơi đã dành quỹ đất công ích trên 10% tổng quỹ đất nông nghiệp (quy định hiện nay là 5%) hoặc giao đất công ích cho hợp tác xã nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể địa phương tự quản lý, sử dụng; đất công ích có thu tiền không nộp vào ngân sách xã. Một số địa phương cho thuê đất công, đất công ích không đúng thẩm quyền quy định, thời gian cho thuê kéo dài; việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê, giao khoán, đấu thầu quỹ đất công và đất công ích chưa thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách…

Tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tài chính, ngân sách khối quận, huyện, thị xã 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2014,  đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh, dự báo trong quý 3 năm 2014 sẽ còn khó khăn hơn, vì vậy các Phòng TCKH cần tích cực phối hợp với cơ quan thuế rà soát dự toán thu, trường hợp cần thiết phải làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có nợ đọng thuế để đôn đốc thu nợ. Trong điều hành ngân sách không chủ quan, cần duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách; tham mưu hợp lý về giá sàn để thúc đẩy công tác đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu. Tham mưu điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, chặt chẽ, kiểm soát các khoản chi theo đúng dự toán phân bổ, ưu tiên cho các nhiệm vụ chi an sinh xã hội thiết yếu; đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án đầu tư, xử lý nợ XDCB; tăng cường công tác quản lý giá, tài sản nhà nước, thường xuyên báo cáo với Sở Tài chính các vướng mắc phát sinh để phối hợp tháo gỡ.

(T.H)