5 tháng: Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN ước đạt hơn 71 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2015 ước tính đạt 18.100 tỷ đồng. Bao gồm vốn trung ương là 3579 tỷ đồng; vốn địa phương 14.521 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, vốn trung ương quản lý đạt 13.634 tỷ đồng, bằng 33,5% kế hoạch năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 2.403 tỷ đồng, bằng 35% và tăng 11,2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 946 tỷ đồng, bằng 33,1% và giảm 2,5%; Bộ Y tế 541 tỷ đồng, bằng 34,2% và tăng 72,3%; Bộ Xây dựng 530 tỷ đồng, bằng 34,2% và tăng 1,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 251 tỷ đồng, bằng 29,4% và tăng 9,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 229 tỷ đồng, bằng 33,4% và tăng 0,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 185 tỷ đồng, bằng 31,6% và tăng 9,8%; Bộ Công Thương 127 tỷ đồng, bằng 29,5% và tăng 10,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 107 tỷ đồng, bằng 36,2% và tăng 7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 71 tỷ đồng, bằng 39,3% và giảm 0,3%.

Vốn địa phương quản lý đạt 57.785 tỷ đồng, bằng 35,7% kế hoạch năm và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 40.696 tỷ đồng, bằng 33,9% và tăng 7,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 13.845 tỷ đồng, bằng 39% và tăng 2,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 3.244 tỷ đồng, bằng 48,8% và giảm 1,7%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số địa phương như sau: Hà Nội đạt 7.705 tỷ đồng, bằng 38,2% kế hoạch năm và giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh đạt 5.870 tỷ đồng, bằng 30,4% và tăng 8,2%; Nghệ An 1.873 tỷ đồng, bằng 49,2% và tăng 5,3%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.825 tỷ đồng, bằng 34,4% và tăng 14,4%; Kiên Giang 1.563 tỷ đồng, bằng 47% và tăng 35,3%; Quảng Ninh 1.504 tỷ đồng, bằng 21,2% và tăng 34,5%; Thanh Hóa 1.499 tỷ đồng, bằng 44,2% và tăng 3,4%...

(HTH)