6 tháng đầu năm 2014: Xuất khẩu gạo giảm 14%

Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), 6 tháng đầu năm 2014, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 3,003 triệu tấn gạo, giảm 14% so với 3,5 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, trị giá FOB là 1,296 tỷ USD và trị giá CIF là 1,367 tỷ USD. Giá gạo xuất khẩu trung bình ở mức 432 USD/tấn (FOB).  

Việt Nam xuất khẩu khoảng hơn 671 ngàn tấn gạo trong tháng 6/2014. Nguồn Internet.Việt Nam xuất khẩu khoảng hơn 671 ngàn tấn gạo trong tháng 6/2014. Nguồn Internet.

Trong tháng 6/2014, Việt Nam xuất khẩu khoảng hơn 671 ngàn tấn gạo, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 15% so với tháng 5/2014. Giá xuất khẩu trung bình tháng 6 ở mức 423 USD/tấn, tăng 13 USD/tấn so với tháng 6/2013 nhưng giảm 2% so với hồi tháng 5/2014. Thị trường chủ lực trong xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn là Châu Á, chiếm 79%.

So với Thái Lan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 bị tụt lại khá xa. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2014, Thái Lan đã xuất khẩu khoảng 3,82 triệu tấn, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu gạo đạt 63,076 tỷ baht, tăng 19% so với 52,986 tỷ baht cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, xuất khẩu gạo trắng của Thái Lan chiếm 1,79 triệu tấn. Giá trung bình xuất khẩu gạo trắng trong 5 tháng đầu năm ở mức khoảng 391 USD/tấn, giảm 27% so với mức 537 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.

(Thanh Huyền)