6 tháng đầu năm: Việt Nam xuất siêu khoảng 583 triệu USD sang Úc

Theo số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt 2,54 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 1,56 tỷ USD, giảm 17,52%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 977 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Việt Nam xuất siêu khoảng 583 triệu USD sang Úc.

Năm 2015 là năm đầu tiên quả vải của Việt Nam đặt chân vào thị trường Úc.Năm 2015 là năm đầu tiên quả vải của Việt Nam đặt chân vào thị trường Úc.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc giảm chủ yếu là do giá dầu thô trên toàn thế giới giảm mạnh trong thời gian qua. Mặc dù đạt tốc độ tăng về lượng nhưng kim ngạch xuất khẩu dầu thô vẫn giảm tới 57,7%. Trong mấy năm gần đây, xuất khẩu dầu thô chiếm khoảng ½ tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc, do vậy với kim ngạch dầu thô giảm mạnh sẽ kéo tổng kim ngạch xuất khẩu giảm. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô vẫn tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Một yếu tố nữa ảnh hưởng tới việc giảm kim ngạch xuất khẩu là do đồng USD tăng giá mạnh so với AUD trong khi tỷ giá giữa USD và VNĐ không thay đổi ít nhiều ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như giảm sự cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường Úc với các doanh nghiệp đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ do các nước này áp dụng chính sách tỷ giá thả nổi.

Ảnh hưởng rõ nét nhất là các doanh nghiệp trong ngành thuỷ sản khi các doanh nghiệp nhập khẩu thuỷ sản Úc bị ảnh hưởng do AUD mất giá so với đồng USD đã yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải giảm giá, kéo đến việc kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đang tăng trưởng liên tục trong thời gian dài, đã bắt đầu sụt giảm mạnh trong sáu tháng đầu năm 2015 (giảm 27,1% so với cùng kỳ).

(Thanh Huyền)