7 tháng năm 2013: Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 73,55 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2013 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7) đạt gần 12,48 tỷ USD, tăng 22,0% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7 năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 7/2013 lên 22,82 tỷ USD, tăng 5,0% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,60 tỷ USD, tăng 5,4% và nhập khẩu đạt 11,22 tỷ USD, tăng 4,6% so với kết quả thực hiện trong tháng 6/2013.
 
Trong kỳ 2 tháng 7/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có mức thặng dư nhẹ 164 triệu USD, qua đó góp phần thu hẹp mức thâm hụt thương mại hàng hóa của cả nước trong 7 tháng tính từ đầu năm 2013 xuống chỉ còn 227 triệu USD.
 
Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2013 đạt 6,32 tỷ USD, tăng 22,6% (tương ứng tăng 1,17 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện của kỳ 1 tháng 7/2013. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 7/2013 tăng so với nửa đầu tháng 7 chủ yếu do tăng xuất khẩu của các nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 143 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 118 triệu USD; dầu thô tăng 111 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 78 triệu USD; hàng thủy sản tăng 65 triệu USD; hàng dệt may tăng 56 triệu USD...
 
Như vậy, tính từ đầu năm đến hết kỳ 2 tháng 7/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt đến con số 73,32  tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của 7 tháng năm 2012, tăng tương ứng 9,67 tỷ USD về mặt số tuyệt đối.
 
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 3,83 tỷ USD, tăng 21,4% so với kết quả thực hiện của 15 ngày đầu tháng 7/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng tính đầu năm 2013 của nhóm các doanh nghiệp FDI lên 44,30 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
 
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2013 đạt 6,16 tỷ USD, tăng 21,5% (tương ứng tăng 1,09 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 của tháng 7. So với với kỳ 1 tháng 7, trong kỳ này một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng bao gồm: xăng dầu các loại tăng 170 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 159 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 132 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, và phụ tùng khác tăng 99 triệu USD; sắt thép các loại tăng 81 triệu USD...
 
Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có kim ngạch giảm nhiều  so với nửa đầu tháng 7 là: phế liệu sắt thép giảm 37 triệu USD, đậu tương giảm 29 triệu USD; dược phẩm giảm 13 triệu USD... Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 7 năm 2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 73,55 tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của 7 tháng/2012, tương ứng tăng 9,66 tỷ USD về mặt số tuyệt đối.
 
(K.H - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)