8 tháng đầu năm 2015: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 106,3 tỷ USD

Theo Báo cáo của Bộ Công Thương, tháng 8/2015, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 8 tháng năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 106,3 tỷ USD, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 31,7 tỷ USD, giảm 2,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 74,6 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Nếu không kể dầu thô, kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 71,9 tỷ USD, tăng 20,4%.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản tháng 8 ước đạt 1,7 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước và giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 8 tháng năm 2015, ước đạt 13,4 tỷ USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung 8 tháng năm 2015, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là sắn và các sản phẩm từ sắn ước tăng 26,5%, nhân điều tăng 22,6%, rau quả tăng 3,2%. Các mặt hàng có kim ngạch giảm mạnh so với cùng kỳ là thủy sản ước đạt 4,2 tỷ USD, giảm 16,6%; cà phê ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 32,8%; gạo ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 11,0% và cao su ước đạt 921 triệu USD, giảm 10,3%. Một số mặt hàng có lượng xuất khẩu giảm như cà phê giảm 32,4%, chè các loại giảm 5,4%, hạt tiêu giảm 21%... đã làm cho kim ngạch xuất khẩu cả nhóm giảm 766 triệu USD.

Tháng 8, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 364 triệu USD, giảm 20,6% so với tháng trước và giảm 54,1% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt 3,5 tỷ USD, giảm 46,6%. Quặng và khoáng sản khác là mặt hàng duy nhất trong nhóm có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ (tăng 15%).

Giá xuất khẩu giảm mạnh là nguyên nhân chính kéo kim ngạch xuất khẩu xăng dầu và dầu thô giảm, trong khi đó kim ngạch xuất khẩu than đá giảm do lượng xuất khẩu giảm 74,4% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu giảm làm giảm kim ngạch xuất khẩu cả nhóm 231 triệu USD, trong khi giá xuất khẩu giảm làm giảm kim ngạch cả nhóm gần 2,9 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 11,5 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm này ước đạt 83,4 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ.

Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn trong 8 tháng đầu năm: Điện thoại và linh kiện ước gần 20,0 tỷ USD, tăng 31,1% so với cùng kỳ; hàng dệt và may mặc ước 15,0 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước 9,9 tỷ USD, tăng 51,8%; giày, dép các loại ước 8,1 tỷ USD, tăng 20,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước 5,2 tỷ USD, tăng 10,1%; gỗ và sản phẩm gỗ ước 4,4 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Đa số các mặt hàng trong nhóm có kim ngạch tăng trưởng dương, trừ một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là sản phẩm hóa chất giảm 3,9%, phân bón các loại giảm 20,4%, sắt thép các loại giảm 14,2%, clanke và xi măng giảm 25,4%, phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 7,1%...

Về thị trường xuất khẩu, 8 tháng đầu năm 2015, ước xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 19,8% và chiếm tỷ trọng 20,8%; xuất khẩu vào EU tăng 12,3% và chiếm tỷ trọng 18,7%; xuất khẩu vào ASEAN giảm 3,3% và chiếm tỷ trọng 11,6%; xuất khẩu vào Nhật Bản giảm 4,9% và chiếm tỷ trọng 8,8%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 5,6% và chiếm tỷ trọng 9,8%.

Theo đánh giá chung, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước tăng so với tháng 7, chủ yếu tăng ở một số mặt hàng nhóm công nghiệp chế biến như máy tính, sản phẩm điện tử và kinh kiện, điện thoại, phương tiện vận tải và phụ tùng... Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò quan trọng góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng trưởng khoảng 18,6% so với cùng kỳ năm 2014 (trong khi đó nhóm hàng nông sản, thủy sản giảm 10,2% và nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm 46,6%).

Nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm 10,2%. Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng thủy sản và 3 mặt hàng nông sản chủ lực gồm gạo, cà phê và cao su. Xuất khẩu thủy sản và gạo giảm do nguồn cung của các nước xuất khẩu dồi dào, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là cạnh tranh từ Thái Lan, Ấn Ðộ.

Giá dầu thô giảm kéo theo chính sách duy trì giá trị đồng nội tệ thấp để thúc đẩy xuất khẩu của nhiều quốc gia, đồng thời dẫn đến hạn chế nhập khẩu. Xu hướng bảo hộ đối với mặt hàng nông lâm thủy sản của các nước gia tăng... Xuất khẩu cà phê giảm do hạn hán kéo dài tại khu vực Tây Nguyên và sâu bệnh khiến sản lượng thu hoạch giảm.

Nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm 46,6%, chủ yếu do sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu dầu thô (dầu thô giảm 0,6% về lượng và giảm 48,7% về kim ngạch, do giá giảm 48,4%). Khu vực FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2015 của cả nước tăng thêm 8,8 tỷ USD so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch của khu vực FDI (không kể dầu thô) tăng khoảng 12,2 tỷ USD, kim ngạch của khu vực trong nước giảm hơn 800 triệu USD và kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 2,6 tỷ USD.

Các mặt hàng có kim ngạch lớn và có tốc độ tăng trưởng cao hầu hết do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI gồm điện thoại các loại và linh kiện (chiếm 99,7% tổng kim ngạch mặt hàng này của cả nước); máy vi tính linh kiện và điện tử (98,6%); giầy dép (79,3%); máy ảnh (99%)…

(Thanh Huyền)