8 tháng năm 2013: Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 84,99 tỷ USD

Tổng cục Hải quan vừa công bố tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 của 8/013 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8) đạt gần 12,22  tỷ USD,  tăng 7,2% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2013. Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2013 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 8/2013 lên 23,24 tỷ USD, tăng nhẹ 1,9% so với tháng trước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, xuất khẩu đạt 11,92 tỷ USD, tăng 2,8% và nhập khẩu đạt 11,32 tỷ USD, tăng 0,9% so với kết quả thực hiện trong tháng 7/2013. Trong kỳ 2 tháng 8/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 755 triệu USD, góp phần đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong 8 tháng tính từ đầu năm 2013 chuyển sang trạng thái thặng dư với mức xuất siêu nhẹ 176 triệu USD.

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối của tháng 8/2013 đạt 6,49 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng 1,02 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện của nửa đầu của tháng 8/2013. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 8/2013 tăng so với nửa đầu tháng 8 chủ yếu do tăng xuất khẩu của các nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 318 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 87 triệu USD; gạo tăng 86 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng khác tăng 81 triệu USD; hàng thủy sản tăng 72 triệu USD; hàng dệt may tăng 75 triệu USD...

Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/8/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là  85,16  tỷ USD, tăng 15,1% về mặt số tương đối so với kết quả thực hiện của 8 tháng năm 2012, tăng tương ứng 11,19 tỷ USD về số tuyệt đối.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 4 tỷ USD, tăng 21,8% so với kết quả thực hiện của 15 ngày đầu tháng 8/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng tính đầu năm 2013 của nhóm các doanh nghiệp FDI lên 51,55 tỷ USD (không tính dầu thô xuất khẩu), tăng mạnh 26,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 60% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2013 đạt 5,73 tỷ USD, giảm nhẹ 3,3% (tương ứng giảm 195 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 của tháng 8/2013. So với kết quả thực hiện nửa đầu tháng 8, số liệu báo cáo trong kỳ này ghi nhận một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm của một số ngành hàng/mặt hàng sau đây: máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 382 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 233 triệu USD; dầu thô giảm 81 triệu USD....

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có kim ngạch tăng cao so với nửa đầu tháng 8 là: điện thoại các loại và linh kiện tăng 155 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 134 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 107 triệu USD; đậu tương tăng 41 triệu USD...

(Cát Tường - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)