8 tháng năm 2015: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI đạt 137,25 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 8/2015 đạt 28,61 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu là 14,48 tỷ USD tăng 1,2% so với tháng trước và nhập khẩu là 14,13 tỷ USD, giảm 4,3% nên xuất siêu trong tháng 8/2015 là 346 triệu USD.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Như vậy, sau 2/3 chặng đường của năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước là hơn 216,76 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 106,5 tỷ USD, tăng 9,2% và nhập khẩu đạt 110,26 tỷ USD, tăng 16,8% dẫn đến thâm hụt thương mại hàng hóa trong 8 tháng đầu năm 2015 ở mức 3,76 tỷ USD.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp chính vào mức tăng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong 8 tháng/2015 đạt 137,25  tỷ USD, tăng 21,9% (tương ứng tăng 24,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014; trong đó kim ngạch xuất khẩu là 72,35 tỷ USD, tăng 21,2% và kim ngạch nhập khẩu là 64,9 tỷ USD, tăng 22,6%.

Khu vực doanh nghiệp trong nước đạt 79,51 tỷ USD, nhỉnh hơn 0,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu là hơn 34,14 tỷ USD, giảm 9,7% và kim ngạch nhập khẩu là 45,36 tỷ USD, tăng 9,4%. Với kết quả này, tỷ trọng xuất nhập khẩu của khối các doanh nghiệp FDI trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ngày càng chiếm ưu thế.

Trong 8 tháng năm 2015, tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 141,9 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 65,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với châu Mỹ là 36,46 tỷ USD, tăng 22% so với 8 tháng/2014; với châu Âu đạt 30,75 tỷ USD, tăng 11,2%; với châu Đại Dương là 3,92 tỷ USD, giảm tới 15,3% và châu Phi là 3,73 tỷ USD tăng 23,6%, đạt tốc độ tăng cao nhất trong tất cả các châu lục.

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)