9 tháng nhập siêu 3,86 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, nhập siêu 9 tháng năm 2015 ước khoảng 3,86 tỷ USD, bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu, tháng 9 năm 2015 ước nhập siêu 100 triệu USD. Trong đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,9 tỷ USD, các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 15,8 tỷ USD. Việt Nam vẫn nhập siêu chủ yếu với khu vực Châu Á.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

9 tháng năm 2015, xuất khẩu ước đạt khoảng 73,2% kế hoạch năm 2015 (kế hoạch là 165 tỷ USD). Khối các doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong việc tạo giá trị xuất khẩu, tỷ trọng ngày càng tăng, xuất khẩu của khối FDI (không kể dầu thô) 9 tháng năm 2015 chiếm tỷ trọng 68% (9 tháng năm 2014 chiếm tỷ trọng 61,6%). Xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước giảm cho thấy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước còn khó khăn.

Tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng năm 2015 thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng năm 2014 (tăng lần lượt là 9,6% và 14,6%), nguyên nhân chủ yếu là do giá xuất khẩu giảm. Chỉ số giá xuất khẩu 9 tháng năm 2015 bằng 96% của 9 tháng năm 2014, nếu loại trừ yếu tố giá xuất khẩu, tăng trưởng xuất khẩu đạt trên 14%.

Kim ngạch xuất khẩu giảm tập trung vào hai nhóm nông lâm thủy sản và nhiên liệu, khoáng sản. Trong đó, nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm 9,9%. Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng thủy sản và 3 mặt hàng nông sản chủ lực gồm gạo, cà phê và cao su. Nguyên nhân của sự sụt giảm xuất khẩu thủy sản và gạo là do nguồn cung của các nước xuất khẩu dồi dào, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là cạnh tranh từ Thái Lan, Ấn Ðộ.

Giá dầu thô giảm cũng kéo theo chính sách duy trì giá trị đồng nội tệ thấp để thúc đẩy xuất khẩu của nhiều quốc gia, đồng thời dẫn đến hạn chế nhập khẩu. Ngoài ra, xu hướng bảo hộ đối với mặt hàng nông, lâm, thủy sản của các nước gia tăng, xuất khẩu cà phê giảm do hạn hán kéo dài tại khu vực Tây Nguyên và sâu bệnh  nên sản lượng thu hoạch giảm.

Nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm 45,5%, chủ yếu do sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu dầu thô (đạt 7,2 triệu tấn, tương đương gần 3,1 tỷ USD, tăng 4,7% về lượng, nhưng giảm 47,4% về kim ngạch, do giá giảm 49,8%). Nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát có mức tăng nhẹ (10,7%) do nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng như rau quả, chế phẩm thực phẩm khác, đá quý, kim loại để phục vụ sản xuất, xuất khẩu. Nhóm hàng hạn chế nhập khẩu tiếp tục được kiểm soát tốt, giảm 1,9% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu nhóm hàng cần nhập khẩu (gồm nguyên nhiên vật liệu và máy móc thiết bị) tăng 15,9% so với cùng kỳ. Nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, các doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và đầu tư.

Mục tiêu kế hoạch KNXK năm 2015 là tăng 10% so với năm 2014 (đạt 165 tỷ USD). Trong 9 tháng đầu năm, KNXK mới chỉ đạt gần 120,7 tỷ USD, bằng 73,2% kế hoạch năm (9 tháng năm 2014 đạt 75,4% kế hoạch năm), như vậy bình quân mỗi tháng cuối năm phải đạt hơn 14,7 tỷ USD. Do vậy, các cơ quan, Bộ ngành cần có các giải pháp quyết liệt nhằm hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu để đạt được mục tiêu kế hoạch về KNXK.

(Thanh Huyền)